Fackförbundet för leg. psykoterapeuter

Vi är förbundet för dig som är legitimerad psykoterapeut. Hos oss får du en naturlig facklig tillhörighet med en egen yrkesförening, specialiserade ombudsmän och en service för egenföretagare. Som medlem i förbundet och leg. psykoterapeut tillhör du automatiskt psykoterapeutföreningen.

Psykoterapeut är ett eget yrke med egna förutsättningar. Alla legitimerade psykoterapeuter får bli medlemmar hos oss, oavsett grundutbildning och specialistinriktning. 

Akademikerförbundet SSR erbjuder också psykoterapeuter en stärkt yrkesidentitet oavsett referensram och specialistinriktning samt en stark röst i den offentliga debatten oberoende av terapeutisk inriktning. 

Psykoterapeuter som driver eget företag erbjuds även en egenföretagarservice med kunskap om det psykoterapeutiska verksamhetsområdet, individuell rådgivning och förmånliga försäkringar. 

Den stigande psykiska ohälsan är en av vår tids största utmaningar.

I Sverige är tillgång till behandling av leg. psykoterapeut kraftigt begränsad. Det beror bland annat på att det saknas både psykoterapeuter och psykoterapeuttjänster. Det beror också på att antalet utbildningsplatser är kraftigt begränsade och att de befintliga psykoterapeuterna har en hög medelålder med höga pensionsavgångar som följd.

För flertalet i befolkningen ges inte psykoterapi via den offentliga vården. Det innebär att många som behöver, avstår till följd av höga kostnader. När tillgång till psykoterapi med valfri inriktning erbjuds är det sannolikt att ohälsotal och kostnader sjunker. Det finns goda exempel på detta i Finland och Tyskland.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Redan medlem? Logga in!

Akademikerförbundet SSR kräver att:

 

  • Fler Psykoterapeuttjänster i kommuner, regioner och i privat sektor
  • Legitimerad psykoterapeut ska värderas och lönesättas som eget yrke
  • Ökat antal utbildningsplatser jämnt fördelade över olika grundutbildningar
  • Lika lön för lika arbete oavsett akademisk grundutbildning