Avtalsrörelsen 2024

Kollektivavtalet inom kommun och region berör över hälften av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar. På den här sidan samlar vi länkar och nyheter.

April 2024 - här hittar du det nya kollektivavtalet.

Mars 2024 - Det ska löna sig med erfarenhet. Du ska ha högre lön!

Kommuner och regioner måste skärpa till sig för att behålla och rekrytera akademisk kompetens. Intensiva förhandlingar pågår för att ditt jobb ska löna sig.

Vi kämpar för att få ett ettårigt avtal där du garanteras en bra löneökning retroaktivt från 1 april i år. Vad är viktigt för dig för att trivas på jobbet?

Vi kräver:

 • Ett års avtal. Högre lön!
 • Arbetstidsförkortning
 • Satsningar på din kompetensutveckling
 • Bättre förutsättningar för chefer

Mars 2024 - Förhandlingarna gällande såväl nytt löneavtal som villkorsavtal är i full gång. Än så länge gäller planeringen och vi hoppas på att bli klara innan det nuvarande avtalet går ut den 31 mars.

Februari 2024 - Nu förhandlar vi nya löner och villkor för dig som jobbar i kommun och region. Ett nytt kollektivavtal ska vara klart under våren, avtalet kallas HÖK. Avtalet innehåller löneavtal och villkorsavtal, så som regler kring semester, regler om uppsägningstid och mycket mer. Läs mer här.

  2023-12-14, pressmeddelande - Löneökningar enligt märket, satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper och fler semesterdagar eller arbetstidsförkortning. Det är Akademikerförbundet SSR och Visions viktigaste frågor i den kommande avtalsrörelsen som påverkar närmare 200 000 medlemmar i välfärden. I dag överlämnade fackförbunden sina avtalskrav till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Läs hela pressmeddelandet här.

  Hösten 2023 - Du som medlem kan:

  Hur går avtalsrörelsen till?

  Akademikerförbundet SSR har många olika avtal över hela arbetsmarknaden, men i grova drag ser det ungefär ut på följande sätt:

  • Förbundet samlar in förslag från medlemmarna och formulerar avtalskrav under hösten
  • Distriktsföreningarna ordnar ett avtalsråd 24 november
  • Avtalsrådet är rådgivande organ till förbundsstyrelsen inför en avtalsrörelse
  • Förbundet lämnar in förslag på förändringar (yrkanden) till arbetsgivaren innan årsskiftet
  • Förhandlingar pågår under våren
  • Nytt avtal förväntas vara klart 1 april
  • Efter att det centrala kollektivavtalet är klart kallar din arbetsgivare facken till en överläggning för att starta upp de lokala förhandlingarna