Vad tycker förbundet?

Heike Erkers i talarstol

Vi är partipolitiskt obundna och tvekar inte att ta politisk ställning. Vi driver aktivt frågor som generell välfärd, arbetsmarknad, högre utbildning och forskning, trygga anställningar och våra medlemmars möjligheter till professionell yrkesutövning.

Vem bestämmer vad Akademikerförbundet SSR tycker?

Vad förbundet tycker bestäms på förbundskongressen som hålls vart tredje år. 

Mellan kongresserna har förbundsstyrelsen uppdraget att ta ställning i aktuella politiska frågor, utifrån tidigare kongressbeslut, ändamålsparagraf, värdegrund och kongressens inriktningsmål.

Värdegrund, program, etiska koder och policies beslutas av förbundsstyrelsen. Rapporter skrivs av förbundskansliet under ledning av förbundsdirektören och arbetet med förbundets remissvar är delegerat till förbundsordförande av förbundsstyrelsen.

Öppet Sverige

Förbundet arbetar fokuserat med frågan om migration och flyktingsituationen på både kort och lång sikt, samt med frågor om etablering på arbetsmarknaden och integration i samhället. Det arbetet samlas under namnet "Öppet Sverige".

Öppet Sverige

Förbundet arbetar fokuserat med frågan om migration och flyktingsituationen på både kort och lång sikt, samt med frågor om etablering på arbetsmarknaden och integration i samhället. Det arbetet samlas under namnet "Öppet Sverige".

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap i facket men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Grupp med glada människor

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap i facket men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Läs även

Våra podcasts

Fördjupa dig i socialt arbete med Socialtjänstpodden, dyk ner i aktuella politiska strömningar med Samhällsvetarpodden, eller gräv ner dig i ledarskapsfrågor med Chefspodden. Nya avsnitt varje vecka.

Läs mer

Vår värdegrund

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker.

Läs mer

Policies

Förbundets policies tar upp centrala frågeställningar för en viss yrkesgrupp.

Läs mer

Lita på proffsen

Politiker ska besluta om mål, inte individer.

Läs mer