Vad tycker förbundet?

Vi är partipolitiskt obundna och tvekar inte att ta politisk ställning. Vi driver aktivt frågor som generell välfärd, en inkluderande arbetsmarknad, öppen och tillgänglig högre utbildning och forskning, trygga socialförsäkringar och anställningar och våra medlemmars möjligheter till professionell yrkesutövning.

Vill du vara med och påverka?

Engagera dig!