Vad tycker förbundet?

Heike Erkers i talarstol

Vi är partipolitiskt obundna och tvekar inte att ta politisk ställning. Vi driver aktivt frågor som generell välfärd, arbetsmarknad, högre utbildning och forskning, trygga anställningar och våra medlemmars möjligheter till professionell yrkesutövning.

Vem bestämmer vad Akademikerförbundet SSR tycker?

Vad förbundet tycker bestäms på förbundskongressen som hålls vart tredje år. 

Mellan kongresserna har förbundsstyrelsen uppdraget att ta ställning i aktuella politiska frågor, utifrån tidigare kongressbeslut, ändamålsparagraf, värdegrund och kongressens inriktningsmål.

Värdegrund, program, etiska koder och policies beslutas av förbundsstyrelsen. Rapporter, debattartiklar, pressmeddelande mm skrivs av förbundskansliet under ledning av förbundsdirektören. Arbetet med och besluten rörande förbundets remissvar är i normalfallet delegerat till förbundsordförande av förbundsstyrelsen.

Öppet Sverige

Förbundet arbetar fokuserat med frågan om migration och flyktingsituationen på både kort och lång sikt, samt med frågor om etablering på arbetsmarknaden och integration i samhället. Det arbetet samlas under namnet "Öppet Sverige".

Öppet Sverige

Förbundet arbetar fokuserat med frågan om migration och flyktingsituationen på både kort och lång sikt, samt med frågor om etablering på arbetsmarknaden och integration i samhället. Det arbetet samlas under namnet "Öppet Sverige".

Fokusområde: Partsmodellen

Akademikerförbundet SSR fokuserar särskilt på hur den svenska partsmodellen kan stärkas. Klicka här så hittar du det mesta förbundet genomför och deltar i som har med frågan att göra.

Fokusområde: Partsmodellen

Akademikerförbundet SSR fokuserar särskilt på hur den svenska partsmodellen kan stärkas. Klicka här så hittar du det mesta förbundet genomför och deltar i som har med frågan att göra.

Läs även

Arbete för alla

Vi vill ha en arbetsmarknad öppen för alla. Då krävs en inkluderande arbetsmarknadspolitik med en välfungerande arbetsmarknadsmyndighet. Förbundet är störst av Saco-förbunden på Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Lita på proffsen

Den pågående översynen av socialtjänstlagen måste förändra socialnämndspolitikernas roll. Politiker ska besluta om mål, inte individer.

Läs mer

Algoritmpolitik

Varför behövs det en politik för att reglera algoritmer och automatisering? 

Läs mer

Längre arbetsliv - tryggare pensioner

Förbundet arbetar aktivt för att främja ett längre och hållbarare arbetsliv. Det gäller såväl inträdet på arbetsmarknaden som färre avbrott och senare utträde. För att lyckas med det krävs det såväl politiska åtgärder som partslösningar.

Läs mer

En öppen och tillgänglig högskola

Akademikerförbundet SSR är för en öppen och tillgänglig högskola. Förbundets värdegrund i högskole- och forskningspolitiska frågor finns formulerad i det Utbildnings- och forskningspolitiska programmet.
Läs mer

Förebygg före blåljus

För att minska brottsligheten och otryggheten i samhället behövs fler poliser – men också ett effektivt och väl fungerande socialt förebyggande arbete.

Läs mer