Fyra filmer om hot & våld

Många av våra medlemmar arbetar i yrken där hot och våld är vanligt. Att motverka hot och våld är en mycket viktig fråga för oss – ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete.

Får jag använda era filmer?

Filmerna om hot & våld är fria att använda i utbildningar, på arbetsplatsträffar, möten och liknande sammanhang, så länge Akademikerförbundet SSR nämns som källa.

Upplever du brister på din egen arbetsplats?

  • Börja med att ta upp frågan med din chef. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen. 
  • Diskutera gärna frågan på en arbetsplatsträff eller liknande. Det är viktigt att dela erfarenheter, byta information och om något händer, ha beredskap för att hjälpa varandra.
  • Om din chef inte gör vad som behövs för att arbetsmiljömiljön ska vara säker och trygg, kan du vända dig till ditt skyddsombud.
  • Du som är medlem kan alltid kontakta Rådgivningen om du vill diskutera hur ni kan hantera brister i arbetsmiljöarbetet.