Ett område med snabb tillväxt

Beteendevetarna är inte bara en av de snabbast växande yrkesgrupperna på arbetsmarknaden. De har också varit en av Akademikerförbundet SSR:s största grupper sedan starten.

Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för beteendevetare. Vi lägger stor vikt vid att utveckla den moderna beteendevetarkompetensen och vid att klargöra yrkesrollen. Vi samverkar med universitet och högskolor, arbetsgivare, olika yrkesföreningar och lokala nätverk, både på regional nivå och rikstäckande.

Vi stöttar beteendevetare lokalt och nationellt

Akademikerförbundet SSR driver bland annat frågor om utbildning, forskning, kompetens, etik, arbetsmiljö, lön och arbetsvillkor. Vi erbjuder mötesplatser och möjligheter till kompetensutveckling. Förbundet är djupt engagerat i de rena yrkesfrågorna och erbjuder även personlig service och juridisk rådgivning.

Seminarier och kunskapsspridning 

Varje år genomför vi ett antal  seminarier för våra yrkesverksamma medlemmar, spridda över hela Sverige. Vi hittar ämnen och teman som ger stöd och ny kunskap till yrkesutövningen. Förbundet samarbetar med etablerade föreläsare och intressanta företag och organisationer vid seminariernas genomförande. Diverse artiklar och blogginlägg ur ett beteendevetenskapligt perspektiv finns både på hemsidan och på våra sociala medier.

Beteendevetarmedlemmarnas perspektiv är viktigt, varför vi bland annat tagit fram en medlemsundersökning kring beteendevetarnas yrkesliv men också haft referensgruppsträff här för att diskutera vidare. 

Samarbete med nätverk, föreningar och lärosäten

Vi samarbetar gärna med föreningar i olika sammanhang för att tillsammans arbeta för att stärka professionen. Tidigare samarbeten har till exempel varit med Nätverket för Beteendevetare där vi tillsammans har haft gemensamma evenemang gällande beteendevetares karriär och framtid. Vill du samarbeta med oss för  en starkare profession för beteendevetare? Hör av dig! 

Fackförbundet som driver frågorna för beteendevetare

För att synliggöra professionen ännu mer medverkar vi och pratar om beteendevetare i sammanhang där studievägledare eller liknande deltar. Till exempel har SACO diverse träffar där vi berättar om professionen, vi anordnar även en egen studie- och yrkesvägledarträff för att berätta om våra medlemmars utbildning och yrkesliv.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Redan medlem? Logga in!

Så här tycker vi

För att öka förståelsen för våra arbetsområden är det viktigt med en offensiv och uthållig opinionsbildning. Det här är några av de viktigaste frågorna som förbundet driver och bevakar.

  • Utvecklingen av enhetliga examenstitlar för beteendevetare under de generella examenstitlarna reglerade i Bolognaprocessen.
  • Ökad forskningsanknytning för de beteendevetenskapliga utbildningarna.
  • Starkare koppling mellan studier och arbetsliv.
  • Tydligare profilering av beteendevetare som en egen profession och mer uppmärksamhet för professionen.
  • Bättre kunskap om beteendevetare ute bland arbetsgivarna.
  • Vikten av ett etiskt förhållningssätt i allt beteendevetenskapligt arbete och kontinuerlig uppmärksamhet för etiska frågeställningar.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskapet men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig.