Ett område med snabb tillväxt

Beteendevetarna är inte bara en av de snabbast växande yrkesgrupperna på arbetsmarknaden. De har också varit en av Akademikerförbundet SSR:s största grupper sedan starten.

Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för beteendevetare. Vi lägger stor vikt vid att utveckla den moderna beteendevetarkompetensen och vid att klargöra yrkesrollen. Vi samverkar med universitet och högskolor, arbetsgivare, olika yrkesföreningar och lokala nätverk, både på regional nivå och rikstäckande.

Vi stöttar beteendevetare lokalt och nationellt

Akademikerförbundet SSR driver bland annat frågor om utbildning, forskning, kompetens, etik, arbetsmiljö, lön och arbetsvillkor. Vi erbjuder mötesplatser och möjligheter till kompetensutveckling. Förbundet är djupt engagerat i de rena yrkesfrågorna och erbjuder även personlig service och juridisk rådgivning.

Som beteendevetare får du en mängd erbjudanden, evenemang och tjänster anpassade efter dina behov. Allt ifrån kostnadsfria seminarier kring professionsfrågor till den rikstäckande konferensen Beteendevetardagen.

Seminarier och kunskapsspridning 

Varje år genomför vi ett 20-tal seminarier för våra yrkesverksamma medlemmar, spridda över hela Sverige. Vi hittar ämnen och teman som ger stöd och ny kunskap till yrkesutövningen. Förbundet samarbetar med etablerade föreläsare och intressanta företag och organisationer vid seminariernas genomförande. Diverse artiklar och blogginlägg ur ett beteendevetenskapligt perspektiv finns både på hemsidan och på våra sociala medier.

Beteendevetarmedlemmarnas perspektiv är viktigt, varför vi bland annat tagit fram en medlemsundersökning kring beteendevetarnas yrkesliv men också haft referensgruppsträff här för att diskutera vidare. 

Samarbete med Nätverket för Beteendevetare och lärosäten

Vi samverkar också med Nätverket för Beteendevetare i flera olika sammanhang, för att tillsammans kunna arbeta för att stärka professionen. Till exempel har vi haft evenemang tillsammans gällande beteendevetares karriär och framtid. 

Fackförbundet som driver frågorna för beteendevetare

För att synliggöra professionen ännu mer medverkar vi och pratar om beteendevetare i sammanhang där studievägledare eller liknande deltar. Till exempel har SACO diverse träffar där vi berättar om professionen, vi anordnar även en egen studie- och yrkesvägledarträff för att berätta om våra medlemmars utbildning och yrkesliv.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Redan medlem? Logga in!

Så här tycker vi

För att öka förståelsen för våra arbetsområden är det viktigt med en offensiv och uthållig opinionsbildning. Det här är några av de viktigaste frågorna som förbundet driver och bevakar.

  • Utvecklingen av enhetliga examenstitlar för beteendevetare under de generella examenstitlarna reglerade i Bolognaprocessen.
  • Ökad forskningsanknytning för de beteendevetenskapliga utbildningarna.
  • Starkare koppling mellan studier och arbetsliv.
  • Tydligare profilering av beteendevetare som en egen profession och mer uppmärksamhet för professionen.
  • Bättre kunskap om beteendevetare ute bland arbetsgivarna.
  • Vikten av ett etiskt förhållningssätt i allt beteendevetenskapligt arbete och kontinuerlig uppmärksamhet för etiska frågeställningar.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Grupp med glada människor

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Har du lagom lön? Jämför själv.

Om du har koll på löneläget så har du en starkare position vid löneförhandlingen.

Här kan du enkelt jämföra din lön – och få bra tips på hur du höjer den.

Har du lagom lön? Jämför själv.

Om du har koll på löneläget så har du en starkare position vid löneförhandlingen.

Här kan du enkelt jämföra din lön – och få bra tips på hur du höjer den.

Läs även

Speciellt för dig som är beteendevetare

Som beteendevetare får du en mängd erbjudanden, evenemang och tjänster anpassade efter dina behov. Allt ifrån kostnadsfria seminarier kring professionsfrågor till den rikstäckande konferensen Beteendevetardagen.

Läs mer

Brottas du med ett etiskt dilemma – fråga Etikrådet!

Akademikerförbundet SSR:s Etikråd kan ge vägledning i yrkesetiska dilemman och frågeställningar.

Läs mer