Svensk Scenkonst

Inom Svensk Scenkonst finns två olika avtalsområden.

Läs mer under respektive avtal i "plusboxarna" nedan.

Svensk Scenkonst

 • Svensk Scenkonst, Orkesteravtalet - Tjänstemannaavtalet

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Svensk Scenkonst.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Orkesteravtalet är det DIK som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (AHT). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2023-2025

  Akademikerförbundens löneavtal med Svensk Scenkonst är ett stupstocksavtal. Ett nytt kollektivavtal har tecknats och gäller under avtalsperioden som är 24 månader. Det avsätts ytterligare 0,2 % till flexpension.

  Avtalet gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025.

  Läs mer i Avtalsinformationen och Förhandlingsprotokollet längst ner på denna webbsida. Avtalet kommer att uppdateras.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Svensk Scenkonst anslutna till Trygghetsrådet TRS.

  TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också stöd för kompetensutveckling i anslutna organisationer. Från den 1 oktober 2022 kan även anställda få vägledning och ekonomiskt stöd för kompetensutveckling från TRS.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund.  Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till DIK vid en eventuell förhandling, eftersom det är DIK som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal och avtalsinformation för Svensk Scenkonst, Orkesteravtalet - Tjänstemannaavtalet

  Avtalsinformation Svensk Scenkonst Tjänstemannaavtalet 2023-2025

  Förhandlingsprotokoll Svensk Scenkonst Tjänstemannaavtalet 2023-2025

   

  Svensk Scenkonst Orkesteravtalet - Tjänstemannaavtalet Löner och allmänna anställningsvillkor 2020-2023 (pdf)

   

 • Svensk Scenkonst, Riksavtalet - Institutionsavtalet

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Svensk Scenkonst.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Riksavtalet är det DIK som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (AHT). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2023-2025

  Akademikerförbundens löneavtal med Svensk Scenkonst är ett stupstocksavtal. Ett nytt kollektivavtal har tecknats och gäller under avtalsperioden som är 24 månader. Det avsätts ytterligare 0,2 % till flexpension. 

  Avtalet gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025.

  Läs mer i Avtalsinformationen och förhandlingsprotokollet som du hittar  längst ner på denna webbsida. Avtalet kommer att upppdateras.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Svensk Scenkonst anslutna till Trygghetsrådet TRS.

  TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också stöd för kompetensutveckling i anslutna organisationer. Från den 1 oktober 2022 kan även anställda få vägledning och ekonomiskt stöd för kompetensutveckling från TRS.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund.  Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till DIK vid en eventuell förhandling, eftersom det är DIK som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal och avtalsinormation Svensk Scenkonst, Riksavtalet - Institutionsteateravtalet

  Avtalsinformation Svensk Scenkonst Institutionsteateravtalet 2023-2025

  Förhandlingsprotokoll Svensk Scenkonst Institutionsteateravtalet 2023-2025

  Svensk Scenkonst Riksavtalet Löner och allmänna anställningsvillkor 2020-2023 (pdf)