Svensk Scenkonst

Inom Svensk Scenkonst finns två olika avtalsområden.

Läs mer under respektive avtal i "plusboxarna" nedan.

Svensk Scenkonst

 • Svensk Scenkonst, Orkesteravtalet

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Svensk Scenkonst.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Orkesteravtalet är det DIK som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (AHT). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Akademikerförbunden träffade den 15 december 2020 ett nytt avtal för tjänstemän vid Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser samt Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella föreningar m.fl. med Svensk Scenkonst.

  Avtalet följer märket på 5,4 procent och löper på 29 månader från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.
  Avtalet har två lönerevisionstidpunkter, 1 november 2020 och 1 april 2022. Löneavtalet har samma konstruktion som tidigare, vilket innebär att lokala parter ska enas om löneökningarnas storlek. Om det inte lyckas tillämpas en s k stupstocksregel, dvs en regel för vad som händer om centrala parter inte kan enas om löneökningarnas storlek. I så fall ska löneökningar sammantaget för medlemmarna vid arbetsplatsen uppgå till 2,8 procent för 2020 samt 2,0 procent för 2022.
  Avsättning till flexpension görs vid nämnda lönerevisionstidpunkter med 0,5 procent respektive 0,2 procent.

  Du hittar avtalet i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Svensk Scenkonst anslutna till Trygghetsrådet TRS. TRS stöttar anställda inom Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund.  Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till DIK vid en eventuell förhandling, eftersom det är DIK som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Svensk Scenkonst, Orkesteravtalet

  Svensk Scenkonst Orkesteravtalet avtalsinformation 2020

  Svensk Scenkonst Orkesteravtalet Löner och allmänna anställningsvillkor 2017-2020 (pdf)

  Avtalstryck i pdf-format för Löner och allmänna anställningsvillkor 2020-2023 saknas för tillfället.
  Kontakta Rådgivningen/Chefsrådgivningen om du har frågor.

 • Svensk Scenkonst, Riksavtalet

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Svensk Scenkonst.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Riksavtalet är det DIK som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (AHT). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Akademikerförbunden har 20 november 2020 träffat ett nytt avtal för offentligt finansierade teaterinstitutioner (Riksavtalet) med Svensk Scenkonst. Avtalet följer märket på 5,4 procent och löper på 29 månader från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.
  Avtalet har två lönerevisionstidpunkter, 1 november 2020 och 1 april 2022. Löneavtalet har samma konstruktion som tidigare, vilket innebär att lokala parter ska enas om löneökningarnas storlek. Om det inte lyckas innehåller avtalet liksom tidigare en s.k. stupstocksregel, dvs en regel för vad som händer om centrala parter inte kan enas om löneökningarnas storlek. I så fall ska löneökningar på kollektiv nivå uppgå till 2,8 procent för 2020 samt 2,0 procent för 2022.
  Avsättning till flexpension görs vid nämnda lönerevisionstidpunkter med 0,5 procent respektive 0,2 procent.

  Du hittar avtalet i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Svensk Scenkonst anslutna till Trygghetsrådet TRS. TRS stöttar anställda inom Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.
  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund.  Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till DIK vid en eventuell förhandling, eftersom det är DIK som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal Svensk Scenkonst, Riksavtalet

  Svensk Scenkonst Förhandlingsprotokoll Instutitionsteateravtalet 2020-2023 (pdf)

  Svensk Scenkonst Riksavtalet Löner och allmänna anställningsvillkor 2020-2023 (pdf)