Vi tror på global solidaritet

Förbundets internationella solidaritetsarbete har sin grund i övertygelsen om att det är viktigt att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Förbundets globala solidaritetsarbete görs dels genom Solidaritetsfonden, dels tillsammans med PSI genom Union to Union.

Varje medlem ger 1 krona i månaden till förbundets solidaritetsfond som hjälper och stöttar kollegor och systerorganisationer runt om i världen genom fackligt, organisatoriskt och professionellt stöd. Längre ner på sidan finns information om hur man kan skänka pengar till Solidaritetsfonden. Genom vårt medlemskap i Union to Union driver vi utvecklingsprojekt tillsammans med vår globala fackförening PSI.

Demokrati, yttrandefrihet och religionsfrihet är alla viktiga delar i de mänskliga rättigheterna. Men också föreningsfrihet, rätten att vara medlem i en fri fackförening och att tillsammans med sina fackliga kollegor förhandla tillsammans. Kampen för fackliga fri- och rättigheter i hela världen är en viktig del av vårt fackliga engagemang.

Solidaritetsfondens stöd kan ges på flera olika sätt. I huvudsak ges stöd till upprättande och upprätthållande av fackliga rättigheter, facklig organisering och utveckling, professionell utveckling och kollegors mänskliga rättigheter. Solidaritetsfonden kan också användas som humanitärt bistånd. Solidaritetsfonden kan inte användas för att bidra till medlems egen utbildning eller yrkesutveckling.

Här kan du läsa mer om projekten vi stöder.

En krona per medlem

Solidaritetsfonden är i huvudsak finansierad av förbundets medlemmar. Varje medlem avsätter en krona per månad. En annan intäktskälla är del av de skadestånd som förbundet ibland får vid arbetsrättsliga tvister. Det är också möjligt för enskilda och organisationer att skänka pengar. Läs mer om det längre ner på sidan.

Styrelsen för fonden består av förbundets ordförande Heike Erkers, förste vice ordförande Evert Blohmé, andre vice ordförande Anne-Lie Bygdén och förbundsdirektör Lars Holmblad. Styrelsen beslutar om strategisk inriktning samt om vilka projekt som ska få stöd dels genom egna initiativ, dels genom inkomna ansökningar. 2010 inleddes ett samarbete med Olof Palmes Internationella Center som innebär att Akademikerförbundet SSR är part till projekt i tre olika områden, Mellanöstern, Södra Afrika och i Asien. 

Ytterligare information om Solidaritetsfonden ges av fondens sekreterare Maria Östberg Svanelind. Ansökan om stöd för projekt som faller inom ramen för Solidaritetsfondens syfte sänds via mejl.

Insamling till Solidaritetsfonden

Det är möjligt för föreningar att starta en insamling lokalt och skänka pengar till Solidaritetsfonden. Antingen samlas beloppet ihop och görs som en insättning, eller så anges föreningens namn, samt Gåva Solidaritetsfonden, på var och ens insättning. Pengarna sätts in på bankgiro 5101-6756 eller genom att Swisha 1235948500 Glöm inte anmäla till Maria Östberg Svanelind att ni startat insamlingen, och berätta hur många dagar den pågår. Föreningar som samlar ihop minst 500 kronor får ett fint diplom.

Barn

Du kan vara med och bidra

Du kan bidra till Solidaritetsfonden genom att sätta in ditt bidrag på bankgiro 5101-6756  

Swisha till förbundets nummer 123 594 85 00. OBS! viktigt att ange ”Gåva”.

Barn

Arkivsida

På vår samlade arkivsida hittar du poddar, filmer, nyheter och bloggar.

Klicka här för att läsa mer

Samarbete med Olof Palmes internationella center

Genom ett unikt samarbete med Olof Palmes Internationella Center stöder Solidaritetsfonden projekt som syftar till att stärka uppbyggnaden av det civila samhället. De projekt som förbundet stöder finns i Södra Afrika, Palestina, Turkiet och Burma.