Vi tror på global solidaritet

Förbundets internationella solidaritetsarbete har sin grund i övertygelsen om att det är viktigt att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Förbundets globala solidaritetsarbete görs dels genom Solidaritetsfonden, dels tillsammans med PSI genom Union to Union.

Varje medlem ger 1 krona i månaden till förbundets solidaritetsfond som hjälper och stöttar kollegor och systerorganisationer runt om i världen genom fackligt, organisatoriskt och professionellt stöd. Längre ner på sidan finns information om hur man kan skänka pengar till Solidaritetsfonden. Genom vårt medlemskap i Union to Union driver vi utvecklingsprojekt tillsammans med vår globala fackförening PSI.

Demokrati, yttrandefrihet och religionsfrihet är alla viktiga delar i de mänskliga rättigheterna. Men också föreningsfrihet, rätten att vara medlem i en fri fackförening och att tillsammans med sina fackliga kollegor förhandla tillsammans. Kampen för fackliga fri- och rättigheter i hela världen är en viktig del av vårt fackliga engagemang.

Solidaritetsfonden stöd kan ges på flera olika sätt. I huvudsak genom stöd till upprättande och upprätthållande av fackliga rättigheter, facklig organisering och utveckling, professionell utveckling och kollegors mänskliga rättigheter. Solidaritetsfonden kan också användas som humanitärt bistånd. Solidaritetsfonden kan inte användas för att bidra till medlems egen utbildning eller yrkesutveckling.

Här kan du läsa mer om projekten vi stöder.

En krona per medlem

Solidaritetsfonden är i huvudsak finansierad av förbundets medlemmar. Varje medlem avsätter en krona per månad. En annan intäktskälla är del av de skadestånd som förbundet ibland får vid arbetsrättsliga tvister. Det är också möjligt för enskilda och organisationer att skänka pengar.

Styrelsen för fonden består av förbundets ordförande Heike Erkers, förste vice ordförande Evert Blohmé, andre vice ordförande Anne-Lie Bygdén och förbundsdirektör Lars Holmblad. Styrelsen beslutar om strategisk inriktning samt om vilka projekt som ska få stöd dels genom egna initiativ, dels genom inkomna ansökningar. 2010 inleddes ett samarbete med Olof Palmes Internationella Center som innebär att Akademikerförbundet SSR är part till projekt i tre olika områden, Mellanöstern, Södra Afrika och i Asien. 

Ytterligare information om Solidaritetsfonden ges av fondens sekreterare Maria Östberg Svanelind. Ansökan om stöd för projekt som faller inom ramen för Solidaritetsfondens syfte sänds via mejl.

Inte medlem än? 

Klicka här för att ansöka om medlemskap

Du kan bidra till Solidaritetsfonden genom att sätta in ditt bidrag på

bankgiro 5101-6756  

Swish till förbundets nummer 123 594 85 00.

OBS viktigt att ange ”Gåva Solidaritetsfonden”.

Du kan bidra till Solidaritetsfonden genom att sätta in ditt bidrag på

bankgiro 5101-6756  

Swish till förbundets nummer 123 594 85 00.

OBS viktigt att ange ”Gåva Solidaritetsfonden”.

Läs även

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 (kopia)_0.jpg

Libanon behöver vårt stöd

Akademikerförbundet SSRs Solidaritetsfond har beslut att omgående bidra med 100 000 kronor till Röda Korset i Libanon för deras viktiga arbete med bland annat ambulansverksamheten i spåren av veckans explosioner i Beiruts hamnområde.

Läs mer
facebook-posts MALL (1).png

Det handlar om global solidaritet

Corona handlar inte om Stockholm, om Sverige eller ens Europa. Det är en global pandemi och en global kris. Det är nu vi prövas, vår globala solidaritet.

Läs mer
SagaUNHCR-1440x632.jpg

Glöm aldrig människorna på flykt - nu behövs solidaritet mer än någonsin

Solidaritetsfonden har i veckan beslutat om att bidra med 100 000 till UNHCR och Läkare utan gränser för deras arbete med anledning av Coronaviruset. Drygt 70 miljoner människor lever är på flykt och lever i flyktingläger under mycket svåra förhållanden. Spridning av Coronavirus i dessa läger skulle innebära en katastrof.

Läs mer
22821944-refugee-camp-for-syrian-people-in-turkey-september-7.jpg

Gör skillnad i jul - skänk en gåva till Solidaritetsfonden

Du vet väl att förbundets Solidaritetsfond är öppen för gåvor? Med små och stora bidrag kan vi stötta kollegor runt om i världen, både med humanitärt stöd och stöd till utvecklingsarbete.

Läs mer