Fremia

Fremia är resultatet av samgåendet mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet IDEA. Fremia har olika branschavtal som du hittar nedan i respektive ”plusbox”. Där finns också avtalen i pdf-format.

Fremia

 • Fremia, Branschavtal för kommunikation, media och kreativa näringar 

  Det är DIK som tecknar avtalet med Fremia avseende Bransch Kommunikation, media och kreativa näringar. Det är alltså DIK som har s.k. egen partsställning, men avtalet tillämpas även på dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR.

  Fremia Media-Kommunikation-Kreativa näringar, allmänna anställningsvillkor mm,  2022- tills vidare

  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning för mer information.

 • Fremia, Folkrörelseorganisationer 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på en organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Folkrörelseorganisationer är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening..

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Akademikerförbunden och (dåvarande) KFO Folkrörelseorganisationer tecknade ett nytt kollektivavtal i december 2020.
  Löneavtalet för avtalsperiod 1 oktober 2017 till 30 september 2020 prolongerades att gälla t. o. m. den 30 april 2021.
  Löneavtalet för avtalsperioden 2021-05-01 till 2023 - 09-30  har ett samlat avtalsvärde på 5,4 procent. Lönerevision sker vid två tillfällen: 1 maj 2021 minst 2,9 procent samt extra avsättning till tjänstepension med 0,3 procent,  1 oktober 2022 minst 1,8 procent samt extra avsättning till tjänstepension med 0,4 procent. Observera att procentsatsen gäller för medlemskollektivet hos respektive arbetsgivare och inte för varje individ.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Omstella, en ny omställningsorganisation, som erbjuder omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom ideell och kooperativ verksamhet.

  Läs mer om hur det fungerar här: Omstella - Lev ditt arbetsliv fullt ut

   

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund.  Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Fremia, Folkrörelseorganisationer

  Fremia Folkrörelseorganisationer Allmänna anställningsvillkor och löner 2020-2023

 • Fremia, Folksam

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på Folksam.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Folksam är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Akademikerförbunden där Akademikerförbundet SSR ingår, har den 19 april 2023 tecknat ett nytt avtal med Fremia för tjänstemän inom Folksam.

  Allmänna villkorsavtalet tecknades för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2024. Löneavtalet löper tillsvidare.

  Löneavtalet är ett sifferlöst processlöneavtal där vi fick bort åldersdiskriminerande undantag från avtalet.

  I allmänna villkorsavtalet har vi bland annat fått in en ny text gällande lojalitet och bisyssla.

  Du hittar Förhandlingsprotokollet och avtalet längst ner på denna webbsida. 

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension KTP-planen för Folksam med flera (Fremia-Forena/ Handels /Akademikerförbunden).  I KTP-planen ingår också en sjukförsäkring (KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan. Det finns även en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: Tjänstepension i kooperationen eller folkrörelsen - Folksam

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  Anställda på Folksam med flera har regler motsvarande ett trygghetsavtal i kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor med mera. Se nedan under Kollektivavtal för Fremia, Folksam.

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Förhandlingsprotokoll och kollektivavtal för Fremia, Folksam

  Fremia, Folksam Förhandlingsprotokoll 2023-2024

  Fremia, Folksam Allmänna anställningsvillkor och löner 2023-2024

 • Fremia, Skolor, förskolor och fritidshem 

  Det är Sveriges Lärare  som tecknar avtalet med Fremia avseende Skolor, förskolor och fritidshem. Det är alltså de som har s.k. egen partsställning, men avtalet tillämpas även på dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR.

  OBS att vissa friskolor följer Almega Tjänsteföretagens avtal för friskolor, samt att även Almega Tjänsteförbunden, Arbetsgivaralliansen och Sobona har avtalsområden som kan vara aktuella för företag inom skol- och utbildningsbranschen.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Eftersom det är Sveriges lärare  som tecknar avtalen hittar du dem på deras webbsida

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Omstella, en ny omställningsorganisation, som erbjuder omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom ideell och kooperativ verksamhet.

  Läs mer om hur det fungerar här: Omstella - Lev ditt arbetsliv fullt ut

   

  Kontakt

  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

   

 • Fremia, Hyresgästföreningen 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på Hyresgästföreningen.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Hyresgästföreningen är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2023-2025

  Du hittar avtalsinformation och förhandlingsprotokollet längst ner på sidan. Där finns också avtalet om lön och anställningsvillkor.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Omstella, en ny omställningsorganisation, som erbjuder omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom ideell och kooperativ verksamhet.

  Läs mer om hur det fungerar här: Omstella - Lev ditt arbetsliv fullt ut

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Avtalsinformation och kollektivavtal för Fremia, Hyresgästföreningen

  Fremia Hyresgästföreningen Avtalsinformation 2023-2025

  Fremia Hyresgästföreningen Förhandlingsprotokoll 2023

  Fremia Hyresgästföreningen Allmänna anställningsvillkor, löner mm 2023-2025

   

 • Fremia, Hälsa, vård och omsorg (HVO)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag/organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Hälsa, vård och omsorg (HVO) är det Akademikerförbundet SSR som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  OBS att arbetsgivare inom vård- och omsorg även kan tillhöra Almega Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen eller Sobona.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 

  Ett nytt kollektivavtal har tecknats och gäller under avtalsperioden som är 24 månader. Det har införts delpension (det som på Almegas område kallas flexpenion).  Avsättningar görs from 1 juli 2024 med 0,6%. 
  Akademikerförbundens löneavtal är ett processavtal..
  Avtalet gäller från 2023-06-01-2025-05-31.

  Läs mer i Avtalsinformationen och Förhandlingsprotokollet längst ner på denna webbsida.
  Där hittar du också villkorsavtalet inkl löneavtalet.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Omstella, en ny omställningsorganisation, som erbjuder omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom ideell och kooperativ verksamhet.

  Läs mer om hur det fungerar här: Omstella - Lev ditt arbetsliv fullt ut

   

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Eftersom Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Avtalsinformation, förhandlingsprotokoll och kollektivavtal för Fremia, Hälsa, vård och omsorg (HVO)

  Fremia HVO Avtalsinformation 2023-2025

  Fremia HVO Förhandlingsprotokoll 2023-2025

  Fremia HVO Allmänna anställningsvillkor mm 2023-2025

 • Fremia, Högskola (fd IDEA) 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag/organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För högskoleområdet är det Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  OBS att företag inom Högskoleområdet även kan tillhöra Arbetsgivaralliansen. Statliga universitet och högskolor omfattas av avtalen för statlig sektor.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Avtalet gäller från 1 juni 2019 och tillsvidare.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Omstella, en ny omställningsorganisation, som erbjuder omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom ideell och kooperativ verksamhet.

  Läs mer om hur det fungerar här: Omstella - Lev ditt arbetsliv fullt ut

   

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till SULF vid en eventuell förhandling, eftersom det är SULF som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Fremia, Högskola (fd IDEA)

  Idea Högskoleavtalet (pdf)

 • Fremia, Tjänstemän inom näringslivet 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag/organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Tjänstemän inom näringslivet är det Sveriges Ingenjörer som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

   

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2023-2025

  Avtalet gäller för perioden 2023-04-01 – 2025-03-31.

  Du hittar avtalet i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Omstella, en ny omställningsorganisation, som erbjuder omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom ideell och kooperativ verksamhet.

  Läs mer om hur det fungerar här: Omstella - Lev ditt arbetsliv fullt ut

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Sveriges Ingenjörer vid en eventuell förhandling, eftersom det är Sveriges Ingenjörer som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Avtal  för Fremia Tjänstemän inom näringslivet 

  Fremia Tjänstemän inom näringslivet Allmänna anställningsvillkor mm 2023-2025

 • Fremia, Juridisk verksamhet 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag/organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Juridisk verksamhet är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Avtalet gäller tillsvidare och du hittar det längre ner på denna sida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Omstella, en ny omställningsorganisation, som erbjuder omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom ideell och kooperativ verksamhet.

  Läs mer om hur det fungerar här: Omstella - Lev ditt arbetsliv fullt ut

   

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Fremia, Juridisk verksamhet (fd KFO)

  Fremia KFO Juridisk verksamhet 2017 - tillsvidare

   

 • Fremia, Personliga assistenter Kommunal (fd KFO) 

  Det är Kommunal som tecknar avtalet med Fremia avseende Personliga assistenter. Det är alltså Kommunal som har s.k. egen partsställning, men avtalet tillämpas även på dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR.

  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning för mer information.

  OBS att företag verksamma inom personlig assistans även kan tillhöra Almega Vårdföretagarna och Sobona.

 • Fremia, Samhall tjänstemän

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på Samhall.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Samhall är det Akademikerförbundet SSR som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2023-2025

  Akademikerförbunden har den 11 maj 2023 träffat ett nytt avtal för 24 månader för tiden 1 april 2023 - 31 mars 2025 Avtalet är på 2 år och följer märket. Lönevision ska ske vid 2 tillfällen 1 april 2023 är stupstocken 4,1 procent om parterna inte kommer överens och 1 april 2024 3,1 procent.

  Läs mer i Avtalsinformation och Förhandlingsprotokoll längst ner på denna webbsida, där hittar du också Avtalen. 

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Omstella, en ny omställningsorganisation, som erbjuder omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom ideell och kooperativ verksamhet.

  Läs mer om hur det fungerar här: Omstella - Lev ditt arbetsliv fullt ut

   

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Eftersom Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Kollektivavtal och avtalsinformationför Fremia, Samhall tjänstemän

  Fremia Samhall Avtalsinformation 2023-2025

  Fremia Samhall Förhandlingsprotokoll Anvisade tjänstemän 2023-2025

  Fremia Samhall Löneavtal Anvisade tjänstemän 2023-2025

  Fremia Samhall Allmänna anställningsvillkor Anvisade tjänstemän 2023-2025

  Fremia Samhall Förhandlingsprotokoll Direktanställda tjänstemän 2023-2025

  Fremia Samhall Löneavtal Direktanställda tjänstemän 2023-2025

  Fremia Samhall Allmänna anställningsvillkor Direktanställda tjänstemän 2023-2025

  Fremia Samhall Avtal om ändringar i flexpension

   

 • Fremia, Tjänstemän inom civilsamhället

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag/organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För avtalsområdet Tjänstemän inom Civilsamhället är det Akademikerförbundet SSR som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2023-2025

  Ett nytt kollektivavtal har tecknats och gäller under avtalsperioden som är 24 månader. Det avsätts ytterligare 0,4 % till deltidspension. Akademikerförbundens löneavtal med motpart är ett processavtal med stupstock. .Avtalet gäller 230501 – 250430.

  Läs mer i Avtalsinformationen och Förhandlingsprotokollet längst ner på denna webbsida. Där hittar du också villkors- och löneavtalet.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. Företag som tidigare tillhörde IDEA tillämpar dock ITP.
  I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.
  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Omstella, en ny omställningsorganisation, som erbjuder omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom ideell och kooperativ verksamhet.

  Läs mer om hur det fungerar här: Omstella - Lev ditt arbetsliv fullt ut

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Eftersom Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Avtal och avtalsinformation för Fremia, Tjänstemän inom civilsamhället

  Fremia Tjänstemän inom civilsamhället Avtalsinformation

  Fremia Tjänstemän inom civilsamhället Förhandlingsprotokoll 230501-250430

  Fremia Tjänstemän inom civilsamhället, Allmänna anställningsvillkor, löner mm 230501-250430

  IDEA - Målstyrt arbete, checklista (pdf)