Råd och hjälp vid diskriminering

Det är viktigt att frågor om diskriminering i arbetslivet uppmärksammas och åtgärdas. Kontakta oss om du upplever eller misstänker att du är diskriminerad.

""

Om du upplever, misstänker eller vet att du blivit diskriminerad eller missgynnad som anställd eller arbetssökande ska du kontakta våra ombudsmän på rådgivningen.

Där görs en första bedömning om det kan vara ett brott mot bestämmelserna om diskriminering. I så fall utses en ombudsman som utreder saken. Om det finns skäl begär ombudsmannen förhandling med arbetsgivaren och försöker lösa tvisten.

Facket först

Om du är medlem i facket och vill göra en diskrimineringsanmälan som rör arbetslivet är det till oss som du i första hand ska vända dig för att få hjälp. Om du skickar din anmälan till Diskrimineringsombudsmannen kommer du att få information om att det enligt lagen är facket som i första hand ska hjälpa sin medlem och ditt ärende kommer att avslutas utan utredning. Därför vinner du tid om du kontaktar oss direkt. Det är viktigt att du inte väntar för länge, eftersom det finns tidsfrister som måste hållas när man arbetar med ett diskrimineringsärende.

Diskrimineringsombudsmannen

Om vi bedömer att det inte går att visa att du blivit diskriminerad eller missgynnad och därför beslutar att inte driva ditt ärende har du möjlighet att vända dig till Diskrimineringsombudsmannen och begära att de gör en prövning av ditt ärende. Diskrimineringsombudsmannen är också rätt instans om ditt diskrimineringsproblem ligger utanför arbetslivet.