Bättre villkor för alla

I många utvecklingsländer kränks odlares och andra arbetares mänskliga rättigheter. Genom vårt medlemsskap i Fairtrade stöder vi deras rätt till schyssta villkor.

Thumbnail

Mänskliga rättigheter tillsammans med rätten att organisera sig är grunden i allt fackligt arbete. I stora delar av världen är det fortfarande inte möjligt att organisera sig fackligt och i många länder kränks mänskliga rättigheter dagligen.

Förbundet är medlem i Fairtrade som ett sätt att förbättra villkoren för anställda och odlare i utvecklingsländer. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtrade är en del av vår vardag. Vi dricker Fairtrade märkt kaffe och tea, och vårt socker är också Farir-trademärkt. I den policy för schyssta inköp som förbundet antagit slår vi fast att vi alltid ska efterfråga kollektivavtal och att vi när så är möjligt alltid ska välja alternativ som är producerade med schyssta villkor.

En del av vårt arbete med Fairtrade innebär opinionsbildning. Inför valet till Europaparlamentet 2019 var förbundet med och skrev en artikel i Göteborgsposten om det viktiga arbetet med att uppnå målen i FNs Agenda 2030 och det viktiga mål 1 om att utrota fattigdom.

 

Vad innebär Fairtrade märkningen?

  • Arbetar mot barnarbete

  • Motverkar diskriminering

  • Stöder demokratiutveckling och facklig organisering

  • Tar miljlhänsyn och stöder ekologisk produktion 

  • Bättre ekonomiska villkor för odlare och anställda

  • Premier för investeringar i lokalsamhälle och verksamhet