Bättre villkor för alla

I många utvecklingsländer kränks odlares och andra arbetares mänskliga rättigheter. Genom vårt medlemsskap i Fairtrade stöder vi deras rätt till schyssta villkor.

Thumbnail

Mänskliga rättigheter tillsammans med rätten att organisera sig är grunden i allt fackligt arbete. I stora delar av världen är det fortfarande inte möjligt att organisera sig fackligt och i många länder kränks mänskliga rättigheter dagligen.

Förbundet är medlem i Fairtrade som ett sätt att förbättra villkoren för anställda och odlare i utvecklingsländer. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtrade är en del av vår vardag. Vi dricker Fairtrade märkt kaffe och tea, och vårt socker är också Farir-trademärkt. I den policy för schyssta inköp som förbundet antagit slår vi fast att vi alltid ska efterfråga kollektivavtal och att vi när så är möjligt alltid ska välja alternativ som är producerade med schyssta villkor.

 

Vad innebär Fairtrade märkningen?

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främja

Läs även

Förbundet ute i världen

Runt om i världen förföljs, arresteras och torteras människor för sitt fackliga engagemang. Genom att delta i det internationella arbetet tar förbundet ställning för fred och frihet, demokratisk och social utveckling och global rättvisa.

Läs mer

Vår värdegrund

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker.

Läs mer