Längre arbetsliv - tryggare pensioner

Förbundets uppvaktning av Pensionsgruppens arbetsgrupp Göran Johnsson och Göran Hägglund

Förbundet arbetar aktivt för att främja ett längre och hållbarare arbetsliv. Det gäller såväl inträdet på arbetsmarknaden som färre avbrott och senare utträde. För att lyckas med det krävs det såväl politiska åtgärder som partslösningar.

Behovet av ett längre arbetsliv är tydligt, såväl demografiskt som välfärdsmässigt. Vi vill ha en generell välfärd som når alla och som håller en hög kvalitet i hela livet.

För att finansiera det krävs att fler och en större andel arbetar längre. Det kan göras på tre olika sätt:

  • ett tidigare inträde på arbetsmarknaden
  • färre avbrott på grund av ohälsa eller arbetslöshet
  • ett senare utträde från arbetsmarknaden

Politikerna, inte minst genom pensionsgruppen, arbetar nu aktivt för att ändra lagar och förordningar för att ge förutsättningar för ett senare utträde ur arbetsmarknaden. Bland annat föreslår man, i två steg, en höjd så kallad Las-gräns, från 67 år till 68 år 2020 och sedan till 69 år 2023. Flera andra politiska reformer behöver göras vad det gäller ett senare utträde, men även parterna behöver vidta åtgärder för att främja ett senare utträde från arbetsmarknaden, tex vad det gäller tex tjänstepensionerna.

Dock måste även ett tidigare inträde på arbetsmarknaden och färre avbrott, inte minst genom bättre förutsättningar för karriärväxling och livslångt lärande, främjas. Det kan göras såväl genom politiken som genom partsöverenskommelser.

På denna sida redogör vi för det arbetet förbundet själv, och i samarbete med tex OFR, PTK och Saco gör för att främja ett längre och därmed hållbarare arbetsliv.

Läs även

Uppdrag: rucka på 65-årsnormen

Hur ska vi kunna jobba mer när vi blir äldre – och vilka hinder finns det för att få fler att jobba längre? Om det är någon som kan svara på de frågorna så är det Anna Hedborg som leder regeringens delegation för senior arbetskraft. Hör henne berätta om uppdraget i samtal med Ursula Berge och Simon Vinge.

Läs mer

Allmän pension

Det arbete du gör i dag avgör din inkomst som pensionär. Vi hjälper dig skaffa en bättre överblick över din framtid.

Läs mer

Om din tjänstepension

Genom ditt jobb idag bidrar du – och din arbetsgivare – till din framtida pension. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen och ger dig en bättre ekonomi på äldre dagar.

Läs mer

Spara privat

Vill du ha mer i månaden efter pension? Privat sparande kan vara ett viktigt komplement till den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Läs mer