Konkret arbete mot hot och våld

Ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete. Genom kunskap, delaktighet och krav på konkreta åtgärder kan vi minska hotet och våldet på arbetsplatserna.

Många av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar arbetar i yrken där hot och våld är vanligt. Att motverka hot och våld är en mycket viktig arbetsmiljöfråga för oss. Ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete.

Fyra filmer om hot och våld

Vi har gjort fyra filmer om hot och våld. Filmerna kan med fördel användas som utgångspunkt för diskussioner på arbetsplatsen.

Hur ska man hantera hot och våld, och vad kan man göra för att förebygga?

Vi har också samlat information om vad du som är chef eller medarbetare ska göra om en hot- eller våldssituation uppstår på din arbetsplats. Och hur ni kan motverka att situationer uppstår? Läs mer på sidan motverka hot och våld i arbetslivet.

Vi har även gjort en faktaspäckad handbok om hot och våld i arbetslivet. Ladda ner den som pdf här.

Upplever du brister på din egen arbetsplats?

  • Börja med att ta upp frågan med dina kollegor och din chef.
  • Diskutera gärna frågan på en arbetsplatsträff eller liknande.
  • Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen. 
  • Du kan alltid kontakta Rådgivningen på 08-617 44 00 eller radgivningen@akademssr.se om du vill diskutera brister i arbetsmiljöarbetet.
  • Du som är chef är välkommen att kontakta Chefsrådgivning på 08-617 44 00 eller chef@akademssr.se.

Starta diskussionen med en film

Kolla in våra filmer om hot och våld – de kan med fördel användas som utgångspunkt för diksussioner på arbetsplatsen.

Bild

Lika villkor i arbetslivet

 

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer här