Socialtjänstpodden

Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik.

Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef, tar upp aktuella ämnen för socialtjänsten, oftast tillsammans med en gäst.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts / iTunes | Soundcloud eller här på webben.

Go to filters
Socialtjänstpodden_0.jpg

Vad är syftet med att auktorisera en socionom?

Kraven för att bli auktoriserad socionom är gedigna. Det höjer nivån på yrkesrollen. I den här podden får du höra både vad medarbetare och arbetsgivare har att vinna på att personalens kunsk... Läs mer

Socialtjänstpodden.jpg

Tidigt samordnade insatser – arbete som fungerar

Åren 2017-2023 drev Socialstyrelsen och Skolverket en nationell satsning för att barn och unga skulle erbjudas tidiga och samordnade insatser från skolan, hälso- och sjukvården och socialtjä... Läs mer

Socialtjänstpodden facebook-posts MALL2.jpg

Nyrekrytering och avhopparverksamhet inom gängen – hur arbetar man på ett bättre sätt?

Idag ska vi prata om hur man förebygger nyrekrytering till kriminella nätverk och om avhopparverksamhet med Jörgen Larsson, före detta polis och numera forsknings- och utvecklingsl... Läs mer

Hemsidan_0.png

Utredningen om barn och unga i samhällets vård

Vilka brister finns det i vårdkedjan när det kommer till placerade barn och unga i samhällets vård? Det har Marta Nannskog och Per Alexandersson, huvudsekreterare respektive sekreterare i ut... Läs mer

3.png

Psykoterapi kan minska lidande och spara stora resurser

En stor andel av de brukare som har kontakt med socialtjänsten lider av psykisk ohälsa. Men får de verkligen rätt vård utifrån sina behov? I det här avsnittet pratar vi om psykoterapins... Läs mer

hemsidan.png

Har socionomutbildningen blivit frånsprungen av samhällsutvecklingen?

I ett nytt avsnitt av Socialtjänstpodden diskuterar vi frågan med Michael Tärnfalk, forskare i socialt arbete vid Uppsala universitet.  Läs mer

socialtjanstpodd.png

IVO och socialtjänsten

Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, menar att kompetensbristen inom socialtjänstens område i dag är ett systemproblem. I Socialtjänstpo... Läs mer

socialtjänstpodden.png

Freddot Carlsson Andersson om fattigdom och utanförskap

Vad gör fattigdom med en människa? Freddot Carlsson Andersson har skrivit boken B-laget: rapport från ett utanförskap, som handlar om hans personliga erfarenheter och upplevelser av fat... Läs mer

hemsidan_0.png

Förebygg brott och normbrytande beteende – vilka insatser bör socialtjänsten använda?

I november publicerade Socialstyrelsen ett kunskapsstöd med inriktning barn och unga – ett stöd som innehåller rekommendationer om vilka insatser som socialtjänsten bör använda för barn som ... Läs mer

polis.jpg

”Vi har börjat ta tillbaka Rinkeby”

– Många är glada att vi har flyttat till Rinkeby. De som inte är det ska inte vara det. Det ska vara jobbigt att vara kriminell i Järva, säger Therese Skoglund Shekarabi, kommunpolis på Järv... Läs mer

hemsidan.png

Placerade barn – vad kan göra skillnad?

Många barn som placeras utanför hemmet har upplevt svårigheter. För att kvalitén inom vården av barn och unga som placeras ska säkerställas, har regeringen tillsatt en utredare som ska föres... Läs mer

facebook-posts MALL.png

Yrkesresan – med kompetensen i fokus

Hur överbygger vi det glapp som finns mellan den kunskap man får på socionomutbildningen och den kunskap man behöver för att arbeta som socialsekreterare? Hos SKR, 246 av Sveriges kommuner o... Läs mer

socialtjanstpodden_.png

Samsjuklighetsutredningen

Samhällets aktörer lyckas inte fånga upp individer med en komplex problematik av psykisk ohälsa, missbruk och funktionsnedsättningar på ett tillfredsställande vis. Men de finns i alla åldrar... Läs mer

hemsidan.png

Skolkuratorer på nätet

Dagens unga umgås till stora delar digitalt. Vilka för- och nackdelar, risker och möjligheter finns det när socialtjänsten eller elevhälsan ger sig ut på nätet för att möta upp barnen där? C... Läs mer

elisabet.png

Vilken väg ska Statens institutionsstyrelse ta?

Verksamheten på de särskilda ungdomshemmen som drivs av Statens institutionsstyrelse har uppmärksammats mycket under de senaste månaderna. Uppdrag granskning har gjort ett reportage, re... Läs mer

Hemsidan.png

Våld på SiS särskilda ungdomshem

Verksamheten på de särskilda ungdomshemmen som bedrivs av Statens Institutionsstyrelse, SiS, har debatterats flitigt på senare tid då boende och personal vittnar om våld och övergrepp på hem... Läs mer

Socialtjänstpodden facebook-posts MALL2.jpg

Jan Jönsson pratar socialtjänstens förutsättningar

Socialtjänstlagen har mycket tydliga rättighetsinslag. Går det att som politiker styra socialtjänsten med ekonomiska ramar och vad händer om pengarna tar slut? Socialtjänstpodden pratar med ... Läs mer

socpodd.jpg

Framtidens socialtjänst

Ingen fråga har följt Socialtjänstpodden på samma sätt som översynen av Socialtjänstlagen, SoL. I veckans avsnitt presenterar Monica Engström, huvudsekreteraren för Framtidens socialtjänst, ... Läs mer

hemsidan.jpg

Våld i nära relationer och Corona

Åtgärderna för att minska smittspridning av Covid-19 har lett till att våld i nära relationer ökat. Det säger polis, Akademikerförbundet SSR:s medlemmar och WHO. 150 000 barn beräk... Läs mer

Marta_socpodd.jpg

Coronapandemin – en vändpunkt för äldreomsorgen?

Spridningen av Coronaviruset inom äldreomsorgen är ett omdiskuterat ämne. Hur kommer det sig att viruset fått sådan spridning bland våra mest sköra äldre? Det handlar månadens socialtjänstpo... Läs mer

facebook-posts MALL (2).png

Corona – vad gäller för anställda inom socialtjänsten?

I tider av social distansering och fokus på minskad smittspridning av Covid-19, påverkas så klart även socialtjänsten. Akademikerförbundet SSR får många frågor om vad som gäller och vad... Läs mer

portugal1.jpg

Vad kan vi lära av Portugal?

Många narkotikapolitiska debatter, oavsett åsikt, slutar i att Sverige borde göra som Portugal – avkriminalisera användningen av narkotika. Men är det vad Portugal gjort? Och vad har det get... Läs mer

socpodden.jpg

Tidiga samordnade insatser – en social investering

Många barn och deras familjer hamnar mellan stolarna när socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola inte klarar att samverka och samordna sina insatser. I veckans socialtjänstpodd berättar ... Läs mer

Socialtjänstpodden facebook-posts MALL2.jpg

Socialsekreterare – börja forska

Nu finns det möjlighet för anställda inom socialtjänsten att forska parallellt med det vanliga jobbet. Kerstin Svensson, föreståndare för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten be... Läs mer

fte.jpg

Mycket mer än en robot

Vad händer när socialtjänsten automatiseras? Det har forskaren Lupita Svensson frågat sig i studien Tekniken är den enkla biten som veckans socialtjänstpodd handlar om. I veck... Läs mer

socialtjänstpodden SKL.jpg

Barnkonventionen i praktiken

Vad blir skillnaden för socialtjänsten i praktiken när Barnkonventionen blir lag den första januari? Den frågan funderar många medlemmar runt om i landet på. Det är inte helt lätt att svara ... Läs mer