Mens – en facklig fråga

För Akademikerförbundet SSR är det självklart att mens och mensrelaterade problem är en arbetsmiljöfråga. Att skapa en trygg arbetsmiljö där mens och mensrelaterade problem inte är ett hinder i arbetet är inte bara en fråga för den som menstruerar.  

Bli medlem i Akademikerförbundet SSR

Mens är fortfarande en arbetsmiljöfråga. Allt för stor del av befolkningen i världen, men även i Sverige, har mensrelaterade besvär som de inte får hjälp med. Endometrios, myom eller PDMS, men även ”mildare” problem som vanlig menssmärta kan orsaka sjukskrivningar och inkomstförluster. Var femte kvinna har varit hemma från jobbet på grund av mensrelaterade problem. Frånvaron drabbar individen i form av inkomstbortfall vilket i längden påverkar pensionen, men det påverkar också verksamheten.

Av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar är cirka 80 procent kvinnor varav de flesta under en lång period av sitt liv har mens. Mens är dock inte endast en fråga för den som själv definierar sig som kvinna utan något som den som har en livmoder kan få, oavsett könsidentitet.  

Att arbetsplatsen har tillgång till vilorum, mensskydd på toaletten, möjlighet till att arbeta hemifrån och en öppenhet kring ens mående är något som alla mår bra av. 

Mens och mensrelaterade problem är arbetsmiljöfrågor som berör alla på arbetsplatsen. Akademikerförbundet SSR har därför deltagit i organisationen MENSENs referensgrupp för projektet Ett MENSkligare arbetsliv, som tagit fram material för skyddsombud och fackförbund gällande mens som en arbetsmiljöfråga.

De tabun som under många år har kringgärdat mens och mensrelaterade problem leder till onödiga sjukskrivningar och försämrar arbetsmiljön. Arbetsgivare kan göra mycket för att skapa en inkluderande arbetsmiljö där mens inte blir ett hinder för arbetet och där mens inte är tabu. En god arbetsmiljö är också en arbetsmiljö som gynnar alla, inte bara några få. 

Prevents hemsida finns fler tips och även en checklista för menssäkring.

Som skyddsombud eller fackligt förtroendevald kan du lyfta frågor om mens som arbetsmiljö i samverkan eller på APT. 

Lokalt arbete för ett MENSkligare arbetsliv

Om du som facklig förtroendevald och/eller skyddsombud vill arbeta för ett MENSkligare arbetsliv så kan du anordna ett medlemsmöte om Arbetsmiljö och mens som en arbetsmiljöfråga. Presentation med talarmanus finns här. Du kan också beställa våra profilpodukter i form av tamponger här.

Checklista:

Hur du som skyddsombud och/eller fackligt förtroendevald kan lyfta frågan om mens som en arbetsmiljöfråga 

  • Lyft frågan om att menssäkra era toaletter på APT 

  • Lyft frågan om att menssäkra era toaletter i samverkan 

  • Ta upp frågan om att göra en skyddsrond utifrån en menssäker arbetsplats (se checklista

  • Begär en överläggning på temat om ni inte har samverkansavtal 

  • Arbeta för att föra in frågor om er arbetsplats uppfattas som menssäker eller om medarbetare har behövd sjukskriva sig på grund av mensrelaterade besvär i medarbetarenkäten 

  • Bjud in till ett medlemsmöte på temat  

  • När ni pratar om arbetsmiljö på arbetsplatsen, ta med frågan om mens som en arbetsmiljöfråga 

  • Prata om mens som en arbetsmiljöfråga, för att på så sätt bryta de tabun som finns. 

  • Yrka i samverkan eller i överläggning med arbetsgivaren att chefer ska få utbildning om mens som en arbetsmiljöfråga, tex via Mensen.se  

Livmoder

Utbildning

MENSENs handbok för skyddsombud/fackförbund HEJ SKYDDSOMBUD

MENSENs handbok för skyddsombud/fackförbund

MENSENs informationsfilm "Ta mensstegen" för skyddsombud

MENSEN.se

Vulva

Bloggar

En MENSkligare arbetsplats skriven av Maja Rajs

Nu etablerar vi mens som en facklig fråga skriven av Malin Fröjmark