Almega Medieföretagen

Inom Medieföretagen finns tre olika avtalsområden, det vill säga tre olika kollektivavtal beroende på vilken mediebransch företaget tillhör. Läs om respektive avtal i "plusboxarna" nedan.

Almega Medieföretagen

 • Medieföretagen - Public serviceföretag 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Medieföretagen-Public Serviceföretag.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Public Serviceföretagen är det DIK som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden. Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtalsrörelse 2023

  Vi har lämnat och tagit emot krav/yrkanden och därmed inlett avtalsförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare. Målet är att nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal om villkor och löner under våren 2023. Du hittar våra krav/yrkanden i pdf-format längst ner på sidan.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2020-2023

  Akademikerförbunden har den 15 december 2020 träffat ett nytt avtal för akademiker vid Public Serviceföretag med Medieföretagen. Avtalet löper på 29 månader från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023, med avsättningar till flexpension 1 november 2020 och 1 april 2022.

  Akademikerförbundens löneavtal löper tillsvidare sedan 2013.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Public Serviceföretagen anslutna till Trygghetsrådet TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR dig som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till DIK vid en eventuell förhandling, eftersom det är DIK som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal och yrkanden för Medieföretagen - Public serviceföretag 

  Almega Medieföretagen Public Service Förhandlingsprotokoll allmänna villkor 2020-2023 (pdf)

  Almega Medieföretagen Public Service Allmänna villkor och lön_2020-2023 (pdf)

  Almega Medieföretagen, Public service Yrkanden 2023 (pdf)

 • Medieföretagen – Tjänstemän (Gröna avtalet) 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Medieföretagen och tillämpar det s.k. Gröna avtalet som omfattar tjänstemän. Avtalet gäller både för dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR och för alla andra som är medlemmar i ett annat Saco-förbund.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Medieföretagen – Gröna avtalet, är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden. Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtalsrörelse 2023

  Vi har lämnat och tagit emot krav/yrkanden och därmed inlett avtalsförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare. Målet är att nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal om villkor och löner under våren 2023. Du hittar våra krav/yrkanden i pdf-format längst ner på sidan.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2020-2023

  Akademikerförbunden har den 9 december 2020 undertecknat ett nytt avtal för avtalsområde Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen. Avtalet följer märket på 5,4 procent och löper på 29 månader från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023, med löneökningar den 1 december 2020 och den 1 maj 2022. Två avräkningar av löneökningsutrymmet för flexpension: 0,3 procent den 1 december 2020 och 0,4 procent den 1 maj 2022.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Medieföretagen anslutna till Trygghetsrådet  TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR dig som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund, tillhör. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal och yrkanden för Medieföretagen – Tjänstemän (Gröna avtalet) 

  Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen Yrkanden 2023 (pdf)

  Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen Förhandlingsprotokoll 2020 – 2023 (pdf)

  Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen Allmänna villkor 2020 – 2023 (pdf)

  Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen Löneavtal 2020-2023 (pdf)

  Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen ENGLISH Allmänna villkor 2020-2023 (pdf)

  Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen ENGLISH Salaries 2020-2023 (pdf)

   

 • Medieföretagen – Tjänstemän (Grå avtalet) 

  Det är Sveriges Ingenjörer som tecknar avtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Medieföretagen men tillämpar det så kallade Grå avtalet för tjänstemän.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Eftersom det är Sveriges Ingenjörer som tecknar avtalet hittar du det Grå avtalet på deras webbsida:
  https://www.sverigesingenjorer.se/kollektivavtal/avtalsomrade/medieforetagen/

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Medieföretagen anslutna till Trygghetsrådet  TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR dig som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund, tillhör. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Sveriges Ingenjörer vid en eventuell förhandling.