Almega Medieföretagen

Inom Medieföretagen finns tre olika avtalsområden, det vill säga tre olika kollektivavtal beroende på vilken mediebransch företaget tillhör. Läs om respektive avtal i "plusboxarna" nedan.

Almega Medieföretagen

 • Medieföretagen - Public serviceföretag 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Medieföretagen-Public Serviceföretag.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Public Serviceföretagen är det DIK som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden. Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2023-2025

  Uppgörelse har träffats om allmänna villkor för tjänstemän i Public Serviceföretag under avtalsperioden 2023-04-01 - 2025-03-31. Löneavtalet löper från och med 2023-04-01 och tills vidare.
  Förutom vissa redaktionella ändringar blev det inga andra ändringar i villkorsavtalet.

  Läs mer i förhandlingsprotokollet längst ner på sidan. Villkorsavtalet kommer att uppdateras.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Public Serviceföretagen anslutna till Trygghetsrådet TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR dig som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till DIK vid en eventuell förhandling, eftersom det är DIK som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Avtal och förhandlingsprotokoll för Medieföretagen - Public serviceföretag 

  Almega Medieföretagen Public Service Förhandlingsprotokoll 2023-2025

  Almega Medieföretagen Public Service Allmänna villkor och lön_2020-2023 (pdf)

 • Medieföretagen – Tjänstemän (Gröna avtalet/Bilaga A) 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Medieföretagen och tillämpar det s.k. Gröna avtalet som omfattar tjänstemän. Avtalet gäller både för dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR och för alla andra som är medlemmar i ett annat Saco-förbund.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Medieföretagen – Gröna avtalet, är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden. Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2023-2025

  Akademikerförbundens löneavtal med Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen är ett processlöneavtal med stupstock. Ett nytt kollektivavtal har tecknats och gäller under avtalsperioden som är 24 månader. Det avsätts ytterligare 0.2 % till flexpensionen.

  Läs mer i Avtalsinformationen som finns längst ner på denna webbsida.
  Där hittar du också avtalen i pdf-format.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Medieföretagen anslutna till Trygghetsrådet  TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR dig som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund, tillhör. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal och avtalsinformation för Medieföretagen – Tjänstemän (Gröna avtalet/Bilaga A) 

  Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen Avtalsinformation (Gröna avtalet/Bilaga A) 2023-2025

  Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen Förhandlingsprotokoll 2023-2025

  Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen Allmänna villkor (Gröna avtalet/Bilaga A) 2023-2025 - i lydelse 230501

  Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen Löneavtal (Gröna avtalet/Bilaga A) 2023-2025

  Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen ENGLISH Agreement On General terms) 2023-2025

  Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen ENGLISH Salaries terms) 2023-2025

   

 • Medieföretagen – Tjänstemän (Grå avtalet) 

  Det är Sveriges Ingenjörer som tecknar avtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Medieföretagen men tillämpar det så kallade Grå avtalet för tjänstemän.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Eftersom det är Sveriges Ingenjörer som tecknar avtalet hittar du det Grå avtalet på deras webbsida:
  https://www.sverigesingenjorer.se/kollektivavtal/avtalsomrade/medieforetagen/

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Medieföretagen anslutna till Trygghetsrådet  TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR dig som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund, tillhör. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Sveriges Ingenjörer vid en eventuell förhandling.