Beteendevetarnas arbetsmarknad

Nyexaminerade beteendevetare kan få vänta ett tag på det första fasta jobbet. Men en växande profession lovar goda möjligheter framöver.

Jenny Säflund säger att hon har ett kreativt och fritt jobb. Det är utmanande och roligt att arbeta med människor där hon från en dag till en annan inte vet vem hon kommer träffa, vad den personen vill prata om samt jobba utan en färdig mall kring hur hon måste agera utifrån det hon får höra.

- Jobbet handlar mycket om att veta hur man möter andra människor, säger Jenny Säflund.

Beteendevetarna har en bred utbildningsbakgrund. De återfinns inom alla arbetsmarknadssektorer och de arbetar med mycket varierande uppgifter på hela arbetsmarknaden. Här ryms bland annat behandlingsarbete i olika former, gruppdynamik, organisationsfrågor och arbetsmiljö.

Som beteendevetare får du unika kunskaper om organisation, mänskligt beteende och mänskliga relationer. Dessa tre faktorer har blivit allt viktigare i det moderna yrkeslivet och något man kan se som en långsiktig trend.

De som specialiserar sig kan till exempel arbeta med organisationsutveckling, rehabilitering, kvalificerat behandlingsarbete, omsorgsverksamhet eller med interaktion mellan människa och IT. Många beteendevetare är chefer och antalet egna företagare med beteendevetarbakgrund har också ökat.

Beteendevetare har en utmärkt kompetens att arbeta med exempelvis:

 • personalfrågor
 • organisationsutveckling
 • karriär- och kompetensutveckling
 • rehabilitering
 • kriminalvård
 • hälsofrågor
 • utredningsarbete
 • arbete som handläggare

Här arbetar beteendevetare

När Mälardalens högskola för ett par år sedan frågade utexaminerade beteendevetare vilka yrken de hade blev svaret att sju av tio jobbade inom den offentliga sektorn och att över femtio olika yrken fanns representerade. Av de tillfrågade jobbade 25 procent inom någon myndighet, som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten.

På senare år har det examinerats många beteendevetare, samtidigt som branschen är konjunkturkänslig. Det gör att det finns ett överskott på arbetsmarknaden och för en nyexaminerad kan det dröja en tid innan hen får sitt första fasta jobb.

Men professionen växer och breddas, och det kommer en markant ökning inom den privata sektor. Detta, tillsammans med stundande pensionsavgångar, är faktorer som bidrar till att beteendevetarnas situation på arbetsmarknaden kommer att förbättras. Akademikerförbundet SSR räknar med att arbetsmarknaden inom några år är i balans för de beteendevetare som har yrkeserfarenhet.

Några vanliga arbetsplatser för beteendevetare:

 • Bemanningsbranschen
 • Försäkringskassan
 • Företagshälsovård
 • Statens institutionsstyrelse
 • Arbetsförmedlingen
 • Behandlingshem
 • Kriminalvården
 • IT-företag
 • Arbetsmiljöverket
 • Olika ideella organisationer
 • Egenföretagare/konsulter
 • En av fyra beteendevetare arbetar inom någon myndighet.
 • Många beteendevetare finns på fängelserna (som anställda)