Med hälsan i centrum

Positiv kvinna med laptopen under armen.

Intresset för hälsofrågor ökar – och det gör också antalet personer som jobbar inom folkhälsa. Vi är det största fackförbundet för svenska folkhälsovetare.

Allt fler i samhället har börjat intressera sig för hälsa. Samtidigt ökar ojämlikheten i hälsa och behovet av att arbeta förebyggande och hälsofrämjande blir allt större.

Tvärvetenskapligt

Folkhälsovetenskap handlar om att analysera och påverka faktorer som gör avtryck på människors hälsa. Allt i från samhällsstruktur, miljö och arbetsliv till sjukvårdssystem och levnadsvanor har betydelse för befolkningens hälsa och ligger till grund för skillnader i ohälsa mellan män och kvinnor och olika sociala grupper. Folkhälsoområdet är tvärvetenskapligt.

Förutom individens levnadsvanor som exempelvis kost, motion, tobaks- och alkoholvanor, så påverkas hälsoutvecklingen också av andra faktorer. Det kan bland annat gälla den fysiska miljön, sociala faktorer och arbetsmiljön. Nästan alla politiska beslut, exempelvis gällande bostadsbyggande, trafiksäkerhet, barn- och äldreomsorg påverkar folkhälsan.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Redan medlem? Logga in!

Så här tycker vi

Akademikerförbundet SSR arbetar med olika frågor av intresse för folkhälsovetare. Förbundet är partipolitiskt obundet men tar ställning i frågor som rör folkhälsovetare i deras profession.

  • Folkhälsovetare är en egen profession med olika huvudinriktningar.
  • Studenters koppling till arbetslivet ska stärkas.
  • Utbildningsanordnare ska marknadsföra olika folkhälsovetenskapliga utbildningar bättre gentemot arbetsgivare.
  • Arbetsgivare bör få ökad kunskap om värdet av att anställa folkhälsovetare.
  • Offentlig sektor bör i högre utsträckning anställa folkhälsovetare som samordnar och planerar det strategiska folkhälsoarbetet.
  • Antal tillsvidareutbildningar bör öka för ett långsiktigt folkhälsoarbete.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Grupp med glada människor

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Råd och stöd i jobbet

Vill du ha hjälp med att se över ditt anställningsavtal eller rådgivning inför lönesamtalet?

Vår rådgivningsservice ger dig som är medlem personlig rådgivning av ombudsmän eller chefsförhandlare.

Råd och stöd i jobbet

Vill du ha hjälp med att se över ditt anställningsavtal eller rådgivning inför lönesamtalet?

Vår rådgivningsservice ger dig som är medlem personlig rådgivning av ombudsmän eller chefsförhandlare.

Läs även

Speciellt för dig som är folkhälsovetare

I samarbete med Svensk Förening För Folkhälsa (SFFF), Studieförbundet NBV och Folkhälsomyndigheten, kan vi nu erbjuda dig som folkhälsovetare möjligheten att få utbilda politiker i din region kring folkhälsa som politiskt uppdrag.

Läs mer

Vad tycker förbundet?

Vi är partipolitiskt obundna och tvekar inte att ta politisk ställning. Vi driver aktivt frågor som generell välfärd, arbetsmarknad, högre utbildning och forskning, trygga anställningar och våra medlemmars möjligheter till professionell yrkesutövning.

Läs mer