Fackförbundet för folkhälsovetare

Intresset för hälsofrågor ökar – och det gör också antalet personer som jobbar inom folkhälsa. Vi är det största fackförbundet för svenska folkhälsovetare.

Glad kvinna

Allt fler i samhället har börjat intressera sig för hälsa. Samtidigt ökar ojämlikheten i hälsa och behovet av att arbeta förebyggande och hälsofrämjande blir allt större.

Tvärvetenskapligt för folkhälsovetare

Folkhälsovetenskap handlar om att analysera och påverka faktorer som gör avtryck på människors hälsa. Allt i från samhällsstruktur, miljö och arbetsliv till sjukvårdssystem och levnadsvanor har betydelse för befolkningens hälsa och ligger till grund för skillnader i ohälsa mellan män och kvinnor och olika sociala grupper. Folkhälsoområdet är tvärvetenskapligt.

Förutom individens levnadsvanor som exempelvis kost, motion, tobaks- och alkoholvanor, så påverkas hälsoutvecklingen också av andra faktorer. Det kan bland annat gälla den fysiska miljön, sociala faktorer och arbetsmiljön. Nästan alla politiska beslut, exempelvis gällande bostadsbyggande, trafiksäkerhet, barn- och äldreomsorg påverkar folkhälsan.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Redan medlem? Logga in!

Så här tycker vi

Akademikerförbundet SSR arbetar med olika frågor av intresse för folkhälsovetare. Förbundet är partipolitiskt obundet men tar ställning i frågor som rör folkhälsovetare i deras profession.

  • Folkhälsovetare är en egen profession med olika huvudinriktningar.
  • Studenters koppling till arbetslivet ska stärkas.
  • Utbildningsanordnare ska marknadsföra olika folkhälsovetenskapliga utbildningar bättre gentemot arbetsgivare.
  • Arbetsgivare bör få ökad kunskap om värdet av att anställa folkhälsovetare.
  • Offentlig sektor bör i högre utsträckning anställa folkhälsovetare som samordnar och planerar det strategiska folkhälsoarbetet.
  • Antal tillsvidareutbildningar bör öka för ett långsiktigt folkhälsoarbete.