Akademikern

Studentrådet

Kontakta oss

Har du frågor om den studentpolitiska verksamheten? Kontakta studentrådets styrelse. Är du intresserad av att kandidera till styrelsen? Kontakta i sådant fall valberedningen. Studentrådets ordinarie årsmöte äger rum andra kvartalet varje år.

Styrelsen

Ordförande 

Jonathan Eng
Tel: 072-201 00 46
E-post: jonathaneng@me.com

 

 

Vice ordförande

Julia Nordin
Tel: 072-337 45 35
E-post: juliakristinanordin@gmail.com

 

 

 

Ledamot (Idé & Policy) 

Fredrik Strelert
Tel: 072-188 29 12
E-post: fredrik_strelert@hotmail.com

 

 

Julia Grabe
Tel: 072-545 89 58
E-post: julia.grabe@hotmail.com

 

 

 

 

Ledamot (Blogg & Debatt)

Sanna Blomgren
Tel: 072-319 67 27
E-post: sanna_blomgren@hotmail.com

 

 

 

Ledamot (Intern kommunikatör)

Sara Thunström
Tel: 070-873 17 02 
E-post: sara.thunstrom@gmail.com

 

 

 

Ledamot 

Axel Erkers
Tel: 070-777 17 42
E-post: axel_acke@hotmail.com

 

 

Valberedningen

Henrietta Flodell
Tel: 070-922 82 83
E-post: henriettaflodell@icloud.com

Maria Sandström
Tel: 073-996 40 65
E-post: mia-sandstrom@hotmail.com