Din lön

Lön är en av de saker som vi engagerar oss mest i när det gäller vår situation på arbetet. Det är lätt att vi upplever lönesättningen som orättvis om vi inte få den ordentligt förklarad för oss. En huvudregel är att din lön revideras en gång per år, men det finns inte någon lag som ger dig rätt till det.

Kvinnor

Vad är löneöversyn/lönerevision

Löneöversyn eller lönerevision är två namn på samma sak, det innebär att din prestation bedöms utifrån lönekriterier och att din lön ses över i relation till din prestation. Det finns olika kollektivavtal gällande löneöversyn, men den stora majoriteten har inte något garanterat utfall. Det betyder att du inte har rätt till en högre lön per automatik. Dock ska din lön ses över och att det ska göras en bedömning av din lön utifrån din prestation. Huvudregeln är att så länge du har presterat i enlighet med de mål som din arbetsgivare har satt upp så får du ett lönepåslag.

Rätt till löneöversyn

Det finns inte någon lag om lön eller löneöversyn. Din lön regleras i ditt anställningsavtal. Rätten till löneöversyn regleras i ditt kollektivavtal. Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal så är det viktigt att det står i ditt anställningsavtal att din lön ska revideras i en löneöversyn en gång per år. Om din arbetsgivare har kollektivavtal så regleras rätten till löneöversyn för dig med en tillsvidareanställning där. Du har då rätt att vara med i löneöversynen en gång per år.

Om du har en visstidsanställning så ska det framgå för vilket år du har fått lön i ditt anställningskontrakt tex: ”36 000 kr i lön i 2023 års lönenivå”. Huvudregeln är att om du har en visstidsanställning som är längre än 12 månader så bör du vara med i löneöversynen, om anställningen är kortare än 12 månader så brukar den lön som sätts vid anställning gälla hela anställningsperioden.

Lönesamtal

De olika samtal som hålla under en löneöversyn kan kallas olika saker. Det vi på Akademikerförbundet SSR menar med lönesamtal är ett samtal där du får prata med din lönesättande chef om din prestation utifrån väl kända lönekriterier. Du ska känna till vilka lönekriterier som gäller under hela året

Lönesättande samtal

Det lönesättande samtalet är det samtal där du får veta en nya lönen. Enligt vissa kollektivavtal så är det förslag till ny lön, då den nya lönen fastställs först vid en avstämning med arbetstagarorganisationer. Samtalet kan hållas i samband med lönesamtalet, men det bästa är om det är vid två olika tillfällen.

Löneöversyn i kommun och region

1.Inledande överläggning

Enligt det avtal som gäller för anställda i kommun och region så ska löneöversynen inledas med en inledande överläggning med arbetstagarorganisationer. Där lämnar vi yrkanden kring hur vi anser att arbetsgivaren ska tänka i löneöversynen. Arbetsgivaren ska redovisa för sin lönepolicy, sin lönepolitik och tidsplan. Om det finns en lokal lönedelegat så deltar denne i inledande överläggning. Om det inte finns så deltar en ombudsman centralt från förbundet.

2.Lönesamtal och lönesättande samtal

Det samtal där du får prata om din prestation utifrån väl kända lönekriterier kan hållas såväl innan som efter inledande överläggning. Samtalet ska vara sakligt och både du och din lönesättande chef ska ha möjlighet att lyfta hur ni ser på din prestation och måluppfyllelse.

Det lönesättande samtalet ska hållas efter den inledande överläggningen och som mest före avstämningen. I det lönesättande samtalet får du besked om arbetsgivarens förslag till ny lön. Det är ett förslag då lönen formellt fastställs i samband med avstämningen. Det är dock inte någon förhandling, förhandling om ny lön sker vid nyanställning eller om du får en ny tjänst. Arbetsgivaren äger beslut om ny lön, så länge den inte är diskriminerande eller bygger på kränkande särbehandling.

3.Avstämning

Löneöversynen avslutas i och med avstämningen. Den sker mellan arbetsgivaren och facket. Där går vi igenom hur löneöversynen har fallit ut, våra medlemmars generella påslag och stämmer av att processen har fungerat i enlighet med överenskommelse. Vi tar också upp eventuella felaktigheter.

Om jag inte är nöjd?

Om du inte är nöjd med din nya lön så är ditt första steg att ta ett samtal med din chef igen för att få den nya lönen tydligt motiverad. Om arbetsgivaren inte sakligt kan motivera din nya lön eller om den bygger på felaktigheter så bör du vända dig till din lokala lönedelegat, om det finns någon, eller höra av dig till oss centralt på förbundet. Vid felaktig lönesättning eller om arbetsgivaren inte motiverar lönen korrekt så finns det möjlighet att begära ett förstärkt lönesamtal. Alltså ytterligare ett samtal, där du får ta med dig en facklig representant, där arbetsgivaren motiverar lönesättningen.

Här kan du hitta tips om vad du kan göra för att få en bättre lön.