Vår inkomstförsäkring

Vår inkomstförsäkring ingår i medlemskapet utan extra kostnad. Den kompletterar ersättningen från a-kassan. Du som tjänar mer än a-kassans tak har nytta av inkomstförsäkringen.

Paraply

Fakta: Inkomstförsäkringen

  • Kompletterar ersättningen från a-kassan. Du måste alltså vara medlem i en svensk a-kassa och få ersättning från den för att få ersättning från försäkringen. 
  • För att kvalificera sig för ersättning ska man ha varit medlem i Akademikerförbundet SSR som yrkesverksam eller student under 18 månader.
  • Du kan ta med dig kvalifikationstid från annat fackförbund med inkomstförsäkring när medlemskapen följer oavbrutna på varandra.
  • Gäller för månadslöner upp till 100 000 kr per månad.
  • Ger ersättning under 140 ersättningsdagar.
  • Individuell, kvalificerad karriärcoachning ingår.
  • Gäller även för den som uppbär aktivitetsstöd under tiden man går ett program anordnat av Arbetsförmedlingen.
  • Försäkringsgivare är Folksam.
  • Du kan också teckna en frivillig tilläggsförsäkring som ger ersättning för ytterligare 160 ersättningsdagar. Du kan också försäkra högre månadslön än 100 000 kr.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet och kompletterar ersättningen från a-kassan. Den ger upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön i sammanlagt 140 ersättningsdagar, cirka sju månader, om du skulle bli arbetslös. 

Taket för ersättningsgrundande månadslön är 100 000 kronor.

Gäller även om du säger upp dig själv

Vår inkomstförsäkring gäller även om du säger upp dig själv. När ersättning från a-kassan börjar betalas ut, normalt efter 45 dagars avstängning och a-kassans karensdagar, så får du också ersättning från inkomstförsäkringen.

Karriärcoachning ingår

Du som får ersättning från inkomstförsäkringen kan också få kostnadsfri, kvalificerad karriärcoaching.

När kan du få ersättning?

För att få ersättning måste du ha varit medlem i förbundet i minst 18 månader innan du blev arbetslös. Studentmedlemskap räknas som kvalifikationstid. Om du har haft inkomstförsäkring i annat fackförbund får du tillgodoräkna dig kvalifikationstiden från den förutsatt att du blir medlem direkt i samband med övergången från ditt tidigare förbund.

För att få ersättning måste du också vara medlem i en svensk a-kassa och vara berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från a-kassan.

I stort gäller samma regler för inkomstförsäkringen som för a-kassan. En ersättningsperiod från a-kassan inleds alltid med sex karensdagar. Rätten till ersättning från inkomstförsäkringen upphör den första dagen den månad du fyller 66 år.

Ansök om ersättning från Folksam

Om du vill ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen så skickar du in en ansökan till Folksam.
Läs mer om hur du gör under Ersättning & villkor på Folksams webbplats.

Tips! Förläng tiden med vår frivilliga tilläggsförsäkring

Du kan förlänga inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet med en individuell tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen täcker ytterligare 160 ersättningsdagar vilket motsvarar cirka 8 månader, så att du kan få ersättning i totalt 300 dagar. Tilläggsförsäkringen ger som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till en månadslön på 100 000 kronor. Du kan också försäkra lön som överstiger 100 000 kronor i månaden. Läs mer och teckna tilläggsförsäkringen här.

Mer information och fullständiga villkor hos Folksam

För mer information och fullständiga villkor samt för information om ersättning från inkomstförsäkringen, ring Folksam på telefon 0771-950 950 eller besök inkomstförsäkringens hemsida. På försäkringens hemsida kan du se hur mycket ersättning du kan få. Beloppen som anges är före skatt.

A-kassa + inkomstförsäkring = trygghet

händer

Gå med i a-kassan

Du måste vara med i a-kassan för att använda förbundets inkomstförsäkring.

För 130 kronor i månaden får du en grundtrygghet i a-kassan. Både företagare och anställda i alla branscher är välkomna.