Arbetsmiljöfilmer

Hur kan vi prata om hur vi har det på jobbet? Vi har tagit fram fyra filmer om aktuella arbetsmiljöer. Filmerna är tänkta som dialogstartare. 

Vår arbetsmiljö påverkar bland annat vår hälsa och vår prestation. Det i sin tur avgör om vi stannar eller flyttar på oss. Arbetsmiljö är också en fråga om kompetensförsörjning – det blir till slut en överlevnadsfråga, för såväl individ som organisation.

Så, hur har vi det på jobbet?

Filmerna visar fyra olika arbetsmiljöfrågor. Filmerna kan användas för att starta diskussioner om arbetsmiljö, förändringar och förebyggande insatser. Använd filmerna i din förening, på din arbetsplats eller i din ledningsgrupp om du är chef. Till varje film finns mer information om vad som gäller kring regelverk och riskbedömningar, vem som ansvarar för vad, checklistor och länkar till mer information.   

På Fatimas arbetsplats är det hög arbetsbelastning. Kollegorna ber om avlastning och att få bolla ärenden. Chefen Helin påminner om morgondagens utbildning. Alla hjälps åt, men hur fördelas arbete och hur ser det ut med återhämtningen?
Klicka här för att komma till ”Arbetsbelastning”.

 

Andrej kommer åter till kontoret efter en längre tids frånvaro. Kontoret har rustats upp, och en omorganisation har gjort att flera enheter numer delar på kontorsytan. Chefen ger en kort återintroduktion och hälsar välkommen. Hur fungerar kontoret för de som arbetar där?
Klicka här för att komma till "Kontoret"

 

Maria arbetar i ett team med sex andra kollegor. Hon är ordningsam, försöker införa köksregler och skapa trivsel på jobbet. Det uppskattas inte av alla. Blickarna, snacket bakom ryggen och möten som flyttas med kort varsel skaver lite. Vad är det som händer?
Klicka här för att komma till "Mellan raderna".

 

Nya chefen är äntligen på plats. Skyddsombudet Jasmine söker upp nya chefen för att berätta lite om den pressade arbetssituationen som hon och kollegorna upplever. Kanske kan en nyrekrytering skapa lite välbehövd avlastning?
Klicka här för att komma till "Chefsdilemmat".

Får jag använda era filmer?

Filmerna om arbetsmiljö är fria att använda i utbildningar, på arbetsplatsträffar, möten och liknande sammanhang, så länge Akademikerförbundet SSR nämns som källa. Kontakta Daniel Hjalmarsson om du har frågor eller tankar kring materialet som knyts till filmerna.

Logga in för att använda presenationsunderlaget (PowerPoint).

Bjud in till filmvisning – sätt upp en affisch

Ska du visa filmerna på arbetsplatsen? Bjud in till filmvisning och marknadsför med en affisch. Ladda ner och skriv ut en poster i A3-format eller i A4-format