Stor efterfrågan på socionomer

Arbetsmarknaden ropar efter socionomer. Efterfrågan är idag stor inom alla sektorer.

""

Anna Bonnier är socionom och jobbar på Unga Station, en verksamhet för unga, barn och föräldrar inom Stockholms stadsmission.

– Jag sökte mig hit för att jag ville jobba med ungdomar, säger Anna Bonnier. Men eftersom vi arbetar brett med ungdomarnas sociala sammanhang så innebär det att jag har flera olika uppgifter, som att arbeta med tjejernas familjer och deras nätverk.

Akademikerförbundet SSR arbetar för bättre arbetsvillkor, alternativa karriärvägar och högre lönenivåer för socionomer oavsett om de arbetar inom kommun och landsting, för staten eller privat.

Vad arbetar en socionom egentligen med?

Som socionom möter du ofta människor i svåra situationer i livet. Du arbetar med barn, ungdomar, gamla, människor med funktionshinder, hemlösa, de som hamnat i kriminalitet eller med missbruksproblem. Kort sagt individer som på olika sätt behöver stöd.

Målet med ditt arbete som socionom är att vara med och lyfta människor ur svårigheterna. Att förändra tillvaron för individer och grupper. Att göra skillnad.

Tidigare har socionomer ofta varit anställda i kommuner, landsting eller stat. Detta är fortfarande de vanligaste arbets­ givarna, men i dag återfinns allt fler socionomer på den privata arbetsmarknaden och som egna företagare. Bredden i yrket är stor.

Kommun- och regionsektorn

Inom kommuner och regioner arbetar socionomer bland annat som socialsekreterare, biståndshandläggare, skolkurator, hälso- och sjukvårdskurator, behandlingsassistent eller fältsekreterare. De kan också arbeta inom beroendevård, familjerätt och med familjerådgivning.

Statlig sektor

Inom den statliga sektorn arbetar socionomer främst inom Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. Vanliga tjänster är behandlingsassistent, frivårdsinspektör, handläggare, utredare, arbetsförmedlare och inspektör.

Privat sektor

Allt fler socionomer, socialt omsorgsutbildade och beteendevetare anställs inom privat sektor. Vanliga jobb i den privata sektorn är inom vård och omsorg, företagshälsovård, kyrkan, frivilligsektorn, ideella organisationer och som egen företagare. Många arbetar som diakoner, terapeuter, kuratorer, behandlingsassistenter, chefer eller konsulter. Arbetsuppgifterna kan vara inriktade på utredning, behandling, service eller planering i vidare bemärkelse.

Socionom och chef

Det är inte ovanligt att socionomer någon gång under sitt yrkesliv arbetar som chef. Kanske som enhetschef i en kommun, inom äldreomsorgen eller någon annan del av vårdsektorn. Eller i det egna konsultföretaget eller i något privat företag.

Akademikerförbundet SSR har en särskild förening för chefer, Svensk Chefsförening, som hjälper till i olika typer av ledarskaps­ frågor. Som medlem i Svensk Chefsförening får du rättslig rådgivning och stöd i din profession, och någon som driver dina chefsfrågor i den politiska debatten.