Stor efterfrågan på socionomer

Arbetsmarknaden ropar efter socionomer. Efterfrågan är idag stor inom alla sektorer.

Glad kvinna på kontor med massor med gröna växter.

Akademikerförbundet SSR arbetar för bättre arbetsvillkor, alternativa karriärvägar och högre lönenivåer för socionomer oavsett om de arbetar inom kommun och landsting, för staten eller privat.

Kommun- och regionsektorn

Inom kommuner och regioner arbetar socionomer bland annat som socialsekreterare, biståndshandläggare, skolkurator, hälso- och sjukvårdskurator, behandlingsassistent eller fältsekreterare. De kan också arbeta inom beroendevård, familjerätt och med familjerådgivning.

Statlig sektor

Inom den statliga sektorn arbetar socionomer främst inom Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. Vanliga tjänster är behandlingsassistent, frivårdsinspektör, handläggare, utredare, arbetsförmedlare och inspektör.

Privat sektor

Allt fler socionomer, socialt omsorgsutbildade och beteendevetare anställs inom privat sektor. Vanliga jobb i den privata sektorn är inom vård och omsorg, företagshälsovård, kyrkan, frivilligsektorn, ideella organisationer och som egen företagare. Många arbetar som diakoner, terapeuter, kuratorer, behandlingsassistenter, chefer eller konsulter. Arbetsuppgifterna kan vara inriktade på utredning, behandling, service eller planering i vidare bemärkelse.