Gästmedlemskap i Dansk Socialrådgiverforening

Är du arbetssökande eller arbetar inom socialt arbete i Danmark? Då kan du bli gästmedlem i Dansk Socialrådgiverforening och få två medlemskap till priset av ett. 

Sedan några år tillbaka har Akademikerförbundet SSR och Dansk Socialrådgiverforening ett avtal som innebär att medlemmar kan få ett gästmedlemskap i den andra organisationen – utan extra kostnad. 

Om du är medlem i Akademikerförbundet SSR och arbetar eller är arbetssökande i Danmark kan du alltså bli gästmedlem i Dansk Socialrådgiverforening. Och och om du är medlem i Dansk Socialrådgiverforening men arbetar eller är arbetssökande i Sverige kan du bli gästmedlem i Akademikerförbundet SSR. 

Kort om gästmedlemskapet

  • Kostar inget extra. Du betalar endast avgift till ditt ordinarie förbund.
  • Gäller i maximalt tre år – eller till dess att medlemskapet i det ordinarie förbundet avslutas.
  • Ansökan om gästmedlemskap lämnas till det förbund där man är medlem – som sedan lämnar det vidare. 
    Se dokumentet längst ner för mer information. 

Har du frågor om gästmedlemskap eller samarbetet? Kontakta Tore Bengtsson, tore.bengtsson@akademssr.se

Om förbunden

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande fackliga organisation för socionomer och yrkesverksamma inom socialt arbete. Förbundet driver bland annat frågor om utbildning och forskning, etik, lön och arbetsvillkor. Akademikerförbundet SSR är medlem i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Förbundet bildades 1958.

Dansk Socialrådgiverforening (DS) bevakar socialrådgivares intressen, exempelvis beträffande lön och anställningsvillkor, arbetsmiljö, grundläggande utbildning och fortbildning. DS arbetar för att socialrådgivares expertis och erfarenhet tas tillvara när det gäller lagstiftning på det sociala området. Förbundet grundades 1938 och är medlem i FTF och Offentlige Ansattes Organisationer (OAO).

Är du inte medlem hos oss?

Ansök om medlemskap här.