Framtidens arbetsplats - Universell Utformning av Arbetsplatser

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. 

Ett modernt arbetsliv välkomnar olikheter. Ett universellt arbetsliv tar vara på kompetens som kan stärka konkurrenskraft och lönsamhet. Universellt arbetsliv ökar vår potential då det inte stänger ute personer med den bästa kompetensen på grund av till exempel funktionsnedsättningar, sexuell läggning, bakgrund eller ålder. Det vinner alla på.

UUA:s bakgrund

Sedan 2018 har  flera organisationer och företag samverkat i projektet för universell utformning av arbetsplatser. Det medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Medverkande parter var Akademikerförbundet SSR, CSR SwedenForumFunktionsrätt SverigeIF MetallFremiaRandstadSveriges FöretagshälsorSwedavia och Vasakronan

Akademikerförbundet SSR var projektägare och ordförande i styrgruppen för Lärandeforum UUA var Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR. 

Det första projektet inleddes 2018 med fokus på att genom utbildningar bidra till ett perspektivskifte, och avslutades under april 2020. Det andra projektet (Lärandeforum UUA) inleddes 2019 med syfte att genom bland annat utbildning och nätverksbyggande etablera ett långsiktigt hållbart nationellt forum för lärande och strategisk påverkan kring universell utformning av arbetsplatser. Projektet avslutades i januari 2022 och verksamheten övergår i Föreningen UUA - som utgör det hållbara forum som projektet syftade till.

Karta

Ta del av UUA

UUA erbjuder kurser, seminarier, konsulttjänster och mycket mer.

Läs mer om UUA
Bild

Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer här