Sveriges ledande samhällsvetarförbund

Jobbar du inom samhälls- och välfärdsutveckling? Vi är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor.

Hos oss finns inga ”typiska” medlemmar. Du hittar oss i offentlig såväl som privat sektor, vi är egenföretagare och sitter på chefsposter. Vi är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Det som förenar våra 72 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.

Obundet och engagerat

Som förbund är vi partipolitiskt obundet, men vi tvekar inte att ta ställning i frågor som rör våra medlemmar och deras arbetsvillkor. 

Vi finns på hela arbetsmarknaden och är varken bundna till någon speciell sektor eller någon särskild arbetsgivare. Just därför kan vi ge dig stöd genom hela ditt yrkesliv, oavsett vilken väg du väljer att ta. Vi finns där du finns och arbetar på alla fronter för att stärka dina möjligheter till karriär och professionell yrkesutövning.

Inte medlem än? Ansök här!

Redan medlem? Logga in för att se allt innehåll.

Vad tycker vi?

Vi är partipolitiskt obundna, men inte alls fega. Vi lägger oss i samhällsdebatten och tar tveklöst ställning i frågor som rör medlemmarna. Vi driver frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning.

Vad tycker vi?

Vi är partipolitiskt obundna, men inte alls fega. Vi lägger oss i samhällsdebatten och tar tveklöst ställning i frågor som rör medlemmarna. Vi driver frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning.

Internationellt arbete

Runt om i världen förföljs, arresteras och torteras människor för sitt fackliga engagemang. Genom att delta i det internationella arbetet tar förbundet ställning för fred och frihet, demokratisk och social utveckling och global rättvisa.

Genom förbundets Solidaritetsfond stöder vi biståndsarbete inriktat på demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, fackliga fri- och rättigheter och ger akut bistånd i samband med naturkatastrofer och konflikter. 

Internationellt arbete

Runt om i världen förföljs, arresteras och torteras människor för sitt fackliga engagemang. Genom att delta i det internationella arbetet tar förbundet ställning för fred och frihet, demokratisk och social utveckling och global rättvisa.

Genom förbundets Solidaritetsfond stöder vi biståndsarbete inriktat på demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, fackliga fri- och rättigheter och ger akut bistånd i samband med naturkatastrofer och konflikter. 

Fokusområde: Kompetensförsörjning

Förbundsstyrelsen har valt att ha kompetensförsörjning som fokusområde för 2019.

Hög personalomsättning och höga sjuktal över tid kostar mycket pengar, både för arbetsgivaren och för samhället.

Fokusområde: Kompetensförsörjning

Förbundsstyrelsen har valt att ha kompetensförsörjning som fokusområde för 2019.

Hög personalomsättning och höga sjuktal över tid kostar mycket pengar, både för arbetsgivaren och för samhället.

Podcasts

Chefspodden – en podd om aktuella chefs- och ledarskapsfrågor ur ett professionsperspektiv.

Samhällsvetarpodden – för dig som är intresserad av aktuella samhällspolitiska frågor med en facklig twist. 

Socialtjänstpodden – för dig som är intresserad av socialt arbete och social politik.

Podcasts

Chefspodden – en podd om aktuella chefs- och ledarskapsfrågor ur ett professionsperspektiv.

Samhällsvetarpodden – för dig som är intresserad av aktuella samhällspolitiska frågor med en facklig twist. 

Socialtjänstpodden – för dig som är intresserad av socialt arbete och social politik.