Teknikföretagen

Det är Sveriges Ingenjörer som tecknar avtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Teknikföretagen.

Avtal om lön och anställningsvillkor

Det finns olika avtal och du hittar länkar till respektive avtal nedan – i ”plusboxarna”.

Pensionsavtal och försäkringar

Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.
Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

Trygghetsavtal/omställningsavtal

I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör IT & Telekom-företagen anslutna till Trygghetsrådet TRR. TRR stöttar privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.

Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

Kontakt

På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Sveriges Ingenjörer vid en eventuell förhandling.

Teknikföretagen

  • Teknikföretagen - Teknikarbetsgivarna (TAG), Teknikavtalet, tjänstemannaavtal 

    Eftersom det är Sveriges Ingenjörer som tecknar avtalet hittar du det på deras webbsida:
    Teknikarbetsgivarna, TAG Teknikföretagen (sverigesingenjorer.se)

  • Teknikföretagen - Tekniktjänstearbetsgivarna (TTA), Tjänstemannaavtal 

    Eftersom det är Sveriges Ingenjörer som tecknar avtalet hittar du det på deras webbsida:
    Tekniktjänstearbetsgivarna (sverigesingenjorer.se)