Svenska kyrkan

Inom Svenska kyrkans avtalsområde tecknar Akademikerförbundet SSR de centrala avtalen tillsammans med Akavia och tio förtecknade förbund

Akademikerförbundet SSR är alltså med och förhandlar alla de centrala kollektivavtalen inom Svenska kyrkans område och kan företräda dig som medlem både centralt och lokalt. 

Löneavtal för 2023-2025

Nytt löneavtal för tjänstemän inom Svenska kyrkan gäller från första april 2023 tom 30 april 2025. Det garanterade totala utrymmet för tillsvidareanställda per den 31 mars 2023 är 4,408 procent och 3,3 procent för tillsvidareanställda den 30 april 2024.

Andra avtalsförändringar

Lägerbilagan förändras så det blir tydligare hur arbetsgivaren ska planera bemanningen av lägret. Ersättningen per påbörjat dygn med övernattning höjs enligt följande:

 

Till och med 2023-04-01

Från och med 2024-04-01

För varje tjänstgöringsdygn som påbörjats måndag till torsdag under vilket övernattning har ägt rum får arbetstagaren en ersättning ett för allt

742,95 kronor

767,45 kronor

För varje tjänstgöringsdygn som påbörjats fredag till söndag och övriga helgdagar, när O-tillägg A eller B enligt § 21 tillämpas, under vilket övernattning har ägt rum får arbetstagaren en ersättning ett för allt

904,30 kronor

934:20 kronor

Har arbetsgivaren planerat bemanningen för läger med övernattning och arbetstagaren övernattar på annat ställe än vad som planerats utgår 50 procent av ovan angivet belopp.

I bilavtalet höjs ersättningen till 4 kronor och 30 öre per kilometer när en anställd använder sin egen bil i tjänsten.

I Allmänna bestämmelser (AB23) höjs alla ersättningar med märket för respektive år. Antalet semesterdagar som en anställd kan spara sänks från 40 till 30 dagar. Anställd som den 1 april har sparade dagar som överstiger 30 kan ta ut dessa före 31 december 2028. Arbetsgivaren får större möjligheter att planera inför semester genom en ny regel där de anställda ska ansöka om semester senast den 15 mars varje år om man inte kommit överens om något annat. Samtidigt bör anställda som vill ta ut föräldraledighet under sommaren också anmäla detta.

Pensionsavtal och försäkringar

Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension TPA 18, eller om du är född 1958 eller tidigare, Svenska Kyrkans KAP-KL.
Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. I kollektivavtalet ingår också avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

Mer information hittar du här: Mina sidor - Kyrkans pension
och här: avtalet-forsakrar-2023.pdf (ofr.se)

Trygghetsavtal/omställningsavtal

I enlighet med kollektivavtalet så är arbetsgivare som tillhör Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) anslutna till stiftelsen Kyrkans Trygghetsråd. De stöttar anställda inom Svenska kyrkan, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist mm, till nytt jobb.

Läs mer om hur det fungerar här.

Kontakt

Om det finns en lokal förening (lokal arbetstagarorganisation) på din arbetsplats eller i ditt stift så kan du vända dig till dem för att få hjälp med din fråga/ärende. Den lokala föreningen är antingen en förening för bara Akademikerförbundet SSRs medlemmar eller en Akademikerförening för alla medlemmar i de förbund som tecknar det centrala avtalet.

Du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

Eftersom Akademikerförbundet SSR har s.k. partsställning för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare