Forskning i praktiken

Drömmer du om att forska om ditt arbete i socialtjänsten? Vill ni som arbetsplats påverka forskningsfrågor och få en del av er verksamhet beforskad? Lyssna på veckans Socialtjänstpodd!

Under 10 år kommer regeringen att satsa på praktiknära forskning inom socialtjänsten på olika sätt. Forskningsrådet Forte är den myndighet som ansvarar för satsningen. I veckans upplaga av Socialtjänstpodden träffar vi Stella Jacobson från Forte och pratar om regeringen satsning på praktiknära forskning i socialtjänsten.

Hur ska då de som arbetar i socialtjänsten bli mer involverade i forskning om sitt arbete? Ett sätt är genom forskarskolor. Kommuner kommer kunna ansöka om att en av deras anställda ska få forska på halvtid under fyra år. Resor och 25 procent av lönen bekostas av staten och kommunen får bekosta 25 procent.

30 forskande praktikanter

Sammanlagt kommer tre utlysningar att göras, vilket kommer ge ungefär 30 forskande praktiker. Två lärosäten kommer att väljas ut till att bedriva forskarskolorna och den utlysningen gör Forte nu i vår. Ett annat sätt är genom att ge medel till personer med en doktorsexamen som är anställda i socialtjänsten för att de ska kunna forska på halvtid.

Under 2018 tar Forte fram en analys av vad det finns behov att forska om i socialtjänsten. Först om ett år öppnar den första ansökningsperioden till forskarskolan. Men som intresserad anställd kan man ta upp frågan med sin chef redan nu, menar Stella Jacobsson. Som förvaltningsledning kan man också börja fundera på behov av forskning i verksamheten och möjligheter för ens personal eller lokala FoU att ta del av satsningen.

På grund av tekniska problem under inspelningen har en del frågor och svar behövts kortas i redigeringen.