Internationellt utvecklingsarbete genom fackligt stöd

"Satsningen på att alla ska ha bra arbetsvillkor är faktiskt den bästa fattigdomsbekämpningen vi har i världen." Idag pratar vi internationellt utvecklingsarbete i Samhällsvetarpodden. Missa inte det!

Fackligt stöd för utveckling är en viktig del av det svenska biståndet. För de svenska fackföreningarna är internationell solidaritet och stöd till fackliga organisationer en självklar del av det fackliga arbetet. En stor del av stödet kanaliseras via utvecklingsprojekt som administreras av Union to Union.

I veckans avsnitt att Samhällsvetarpodden gästar Kristina Henschen, chef för Union to Union och tillsammans med förbundets internationella sekreterare Maria Östberg-Svanelind fördjupar de sig i frågan vad stödet används till.

Med start i FN:s 2030-agenda med 17 mål för hållbar utveckling och ILO:s decent work-agenda lyfter de den sociala dialogen som ett viktigt verktyg i vägen fram mot ett mer jämlikt samhälle.