Tips till dig som är ny som chef

Gratulerar till ditt nya yrke som chef! Du har tagit på dig ett spännande, roligt och utmanande arbete med ansvarsfyllda arbetsuppgifter. Att vara ny som chef handlar om att lära sig en ny profession. Facket stöttar dig i din nya chefsroll.

Kan jag var med i facket när jag är chef?

Javisst! Se här varför det är klokt.

Du har tackat ja till en utmaning som du utvecklas i och där du ständigt lär dig nya saker. Du har nu fått möjligheten att ansvara för utvecklingen av verksamhet och medarbetare inom ditt ansvarsområde. Det är ett förtroendefullt uppdrag du har tagit på dig. Det är ditt ansvar att motivera, skapa förutsättningar för utveckling, motivation, god arbetsmiljö och att vara observant på att medarbetarna har rätt resurser för att göra goda insatser. Det viktigaste är att starta med dig själv och kartlägga vilka kompetenser du behöver för att göra ett bra jobb som chef och ledare. Dina framgångar som chef börjar med dig.

Utnämningen av dig är en investering i din och organisationens gemensamma framtid. För att du ska få så goda förutsättningar som möjligt är det viktigt att vara noga med förberedelser.

Att förhandla om lönen

Löneförhandlingen vid anställningstillfället är det viktigaste lönesamtalet du kommer att ha. Det är nu du har möjlighet att landa på en bra löne- och villkorsnivå. Ingångslönen skall spegla de kunskaper och erfarenheter du har med dig. De mål för verksamheten som presenteras för dig och en planerad utvecklingsplan för din utveckling samt insatser du förväntas göra skall också vägas in i lönesättningen.

Det är av stor vikt att ingångslönen i chefsrollen blir rätt från början. Det man missar vid första lönesättningen kan man inte hämta hem längre fram i anställningen. Som chef är du en nyckelperson för att verksamheten utvecklas i rätt riktning, och detta skall naturligtvis avspeglas sig i den lön du får som ny chef.

Vid den första lönediskussionen är det är viktigt att du är:

  • förberedd på vad som kan vara rimligt att begära och även ha alternativ om det blir låsningar,
  • och har undersökt löneläget via Saco Lönesök. Du kan även kontakta Rådgivningen. Ta till med prutmån, men inte för högt så att du låser förhandlingen. Marknadsför dig själv och var väl medveten om din kompetens och professionalitet. Lås dig inte av prestigeskäl vid någon viss lönenivå utan finn alternativa förmåner i tipskatalogen. Det kan handla om pensionsavsättningar, tjänstebil, avgångsvederlag, hushållsnära tjänster med mera.

En viktig fråga är i vilket skede du ska föra fram kraven. Vi rekommenderar dig att försöka hålla den frågan öppen så länge som möjligt. Vid den tidpunkten är din blivande arbetsgivare sannolikt så intresserad av att få ett anställningsavtal med dig att det kan bli svårt att backa även om dina krav ligger nära eller på smärtgränsen. Om du tidigt i processen får en fråga om löneanspråk (ofta anges det i annonsen att man i ansökan ska ange löneanspråk) så avböj detta med att vi kommer säkert överens om det finns intresse från er sida.

Uppdragsbeskrivning och handlingsutrymme

Gör en uppdragsbeskrivning som visar att det finns överensstämmelse om uppdraget, vad som är viktigast och högst prioriterat. En bra uppdragsbeskrivning kan fungera som en handlingsplan. Det blir ett sätt att klargöra gemensamma förväntningar och vad du vill uppnå med ditt chefskap.

Många chefer upplever att ett stort ansvar inte alltid följs av de befogenheter och mandat som krävs. Klargör i ett tidigt skede vilket handlingsutrymme du har. Det kan handla om ekonomiskt ansvar och beslutsmandat. Vilka beslut får du fatta om arbetsorganisationen, medarbetarnas lön och kompetensutveckling? Vilka beslut vill din chef att du rapporterar och informerar om?

För att klargöra förutsättningarna bör ni också diskutera vilka beslut du vill vara delaktig i, vilken information du förväntar dig och själv ska ge och vilken administrativ hjälp du behöver.

Ladda ner vår handbok i lönesättning

Vilken roll har du som chef i lönesättningen, och hur sätter du en bra lön?

I handboken Chefen och lönerna får du handfasta råd. Ladda ner den här utan kostnad.