3 krav för långsiktig förändring

Vi vet att det krävs mycket för att vända rådande samhällsutveckling. Men det räcker inte enbart med hårdare tag och tuffare straff. Vi behöver också investera i framtiden. Samhället måste lägga mer resurser på förebyggande socialt arbete. 

 

logotype
man som håller om pojke tryggt

10 000 fler som jobbar förebyggande

Nyrekryteringen till kriminella gäng måste stoppas. Det kräver att samhället satsar lika mycket på socialtjänsten och förebyggande arbete som på polisen och brottsbekämpningen. Vi befinner oss i ett läge då vi behöver fler som arbetar förebyggande på alla de platser där barn och unga befinner sig. Vi talar inte minst om fler socialsekreterare, skolkuratorer och fältassistenter. Vi behöver fler som arbetar förebyggande och med tidiga insatser – bara så kan vi vända utvecklingen.

tom gunga på tom skolgård

10 miljarder mer till förebyggande socialt arbete

Förebyggande arbete kostar pengar. Pengar som ska gå till fler medarbetare och till en socialtjänst som behöver ställa om för att blir mer tillgänglig och nå människor tidigt. Tillgången till kompetenta medarbetare måste säkras och rätt insatser ska sättas in. Samhällsproblem och akuta behov har inte kontorstider. Socialtjänsten ska därför alltid kunna anpassa sin verksamhet efter samhällets behov.

Förebyggande arbete leder inte automatiskt till att just den verksamhet som förebygger sparar pengar. I stället kommer det att vara inom rättsväsendet, kriminalvården, tvångs- och ungdomsvården, skolan och andra områden som det förebyggande arbetet ger ekonomiska resultat. Hela samhället tjänar på att vi investerar i förebyggande arbete, även i kronor och ören.

igenbommad entré till skola

Rätt insats till rätt individ, alltid utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

Det förebyggande arbetet ska erbjuda insatser som vi vet ger resultat. Därför måste all förebyggande verksamhet utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Så är dessvärre inte fallet idag. För att nå dit krävs mer forskning och uppföljning om vilka insatser som fungerar och när de ska sättas in.

 

Kraftsamling för förebyggande socialt arbete 

Din röst behövs för att göra det möjligt. Skriv under du också.

 

Susanne Silverkraft i Örnsköldsvik berättar varför det behövs en rejäl satsning på förebyggande socialt arbete

 

Håller du med Susanne? Skriv under namninsamlingenEngagera dig | Sprid budskapet

 

Den här kampanjen är en del av Uppdrag Välfärd,
Akademikerförbundet SSRs arbete med framtidens välfärd