Fackförbundet för vägledare

Oavsett om du arbetar som studie- och yrkesvägledare på en skola, som studievägledare vid ett lärosäte eller med vägledning av vuxna i privat regi. Vi finns här för dig genom hela yrkeslivet.

""

Välkommen till ett modigt fackförbund som vågar ta ställning!  

Vi organiserar dig som arbetar som vägledare och som har en samhällsvetenskaplig utbildning om minst 180 högskolepoäng. Våra medlemmar finns i samtliga sektorer och hos oss behöver du inte byta fackförbund när du byter arbetsgivare.

Som vägledare arbetar du med individers karriärsprocesser och du kan arbeta i många olika verksamheter och områden. Ditt arbete präglas av en hög nivå av professionalism och etik. Du är en betydelsefull del av många människors framtid. När samhället ställer om har du en nyckelroll på arbetsmarknaden. 

Gemensamt för dig som vägledare är att du utgår från samtalets transformativa kraft och att du bidrar med korrekt information i kontakten med den som söker vägledning. Arbetet som vägledare är brett, från upprättande av studieplaner till att möta barn, unga och vuxna i mer existentiell vägledning kopplat till studie- och yrkesval. Att alla människor är lika mycket värda, att alla kan hitta sin väg framåt med rätt stöd och att det aldrig är försent att utforska nya vägar i livet utgör grunden i din människosyn. 

Omställningsstudiestödet – En växande arbetsmarknad 

Akademiskt utbildade vägledare efterfrågas av stora arbetsgivare såsom Arbetsförmedlingen och dess underleverantörer, omställningsorganisationer, kommuners arbetsmarknadsenheter, privata matchningsföretag och i företags HR-funktioner.  Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos för examinerade studie- och yrkesvägledare finns det stora möjligheter till arbete både 2022 och på fem års sikt.  

Ett växande arbetsmarknadsområde är karriärvägledning för vuxna. Den 1 oktober 2022 trädde Sveriges nya arbetsmarknadsreform - Omställningsstudiestödet - i kraft. Reformen är unik för Sverige och syftar till att hjälpa yrkesverksamma att stärka sin egen ställning på arbetsmarknaden genom att ge dem en reell möjlighet att studera mitt i livet. I samband med detta har efterfrågan på utbildade vägledare ökat ytterligare. 

Bli medlem i Akademikerförbundet SSR

Säkra kompetensen 

Akademikerförbundet SSRs fokusområde för 2023 är Säkra kompetensen. Kunskap- och kompetensutveckling är motor i varje modernt samhälle och arbetsliv. Förutom ett fungerande och tillgängligt utbildningssystem blir möjligheten till ett livslångt lärande i arbetslivet avgörande. Här kommer förbundet arbeta med att både bevaka och påverka så att det finns aktuella och relevanta utbildningsalternativ för våra medlemmar men också att sprida information och utveckla funktioner för att bättre stödja våra medlemmar i deras kompetensutveckling. Som yrkesverksam vägledare och medlem har du och din profession en nyckelroll i förbundets arbete. 

På individnivå arbetar Akademikerförbundet SSR särskilt med: 

  • Information och karriärstöd 
  • Lokalt fackligt arbete 
  • Satsning på yrkesgruppen vägledare och dess profession 

Student – Se hit! 

Är du student och läser ett studie- och yrkesvägledarprogram eller ett annat, samhällsvetenskapligt program?  Bli studentmedlem för 100 kr för hela studietiden. Här kan du läsa mer om dina förmåner. Vill du påverka förbundets inriktning och verksamhet? Engagera dig i studentrådet. På jakt efter ett roligt och meningsfullt extrajobb vid sidan av studierna? Håll utkik efter när vi annonserar efter nya studentinformatörer.   

Akademikerförbundet SSR består av närmare 77 000 medlemmar och tillsammans finns vi i alla sektorer – kommunal, statlig, regional, privat och civilsamhället

palmer

Boka våra fritidshus

Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR kan hyra förbundets fritidshus och lägenheter i Frankrike, Spanien och Jämtland.

Dröm här