Ukraina: Hur påverkas du och ditt jobb?

I år har tusentals flyktingar kommit från krigets Ukraina. Många av våra medlemmar som arbetar på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, i kommunernas socialtjänst, i elevhälsan och i våra olika frivilligorganisationer påverkas nu återigen i stor omfattning i sitt arbete. På denna sida beskriver vi hur viktiga samhällsfunktioner påverkas, hur du påverkas i ditt jobb eller som förtroendevald.

""

Massflyktsdirektivet

Ukrainska medborgare behöver inte söka visum för att vistas i Sverige upp till 90 dagar. EU beslutade nyligen att för första gången aktivera massflyktsdirektivet från 2001. Det innebär att medborgare från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ett år plus två år. De som får tidsbegränsat uppehållstillstånd har förutom rätt till mat och boende rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Så påverkas du som anställd

Många av förbundets medlemmar kan komma att påverkas i sin profession, till exempel av en kraftig ökning av antalet flyktingar från Ukraina. Ur facklig synvinkel är det viktigt att bevaka att arbetsgivarna ser till att det finns tillräckligt med resurser för att hantera den ökade arbetsbelastningen samt att medarbetarna har rätt förutsättningar för att klara av sina arbetsuppgifter. Nedan kan du läsa om hur speciella myndigheter, verksamheter och personalgrupper påverkas.

tågstation

Så påverkas du som förtroendevald

Det aktiverade massflyktsdirektivet innebär stora förändringar på arbetsplatser och för dig som förtroendevald. Det gäller såväl samverkans- som beredskapsfrågor.

Vi har gjort en FAQ där du kan hitta många svar på dina frågor.

Gå till FAQ

Allmän krisberedskap

Alla svenska medborgare, och övriga som är bosatta i Sverige, och som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. För närvarande kan civila myndigheter krigsplacera med allmän tjänsteplikt. Du kan läsa mer här.

MSB – myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB har ett samordningsansvar för landets beredskap. Läs mer här om deras åtgärder med anledning av kriget i Ukraina.

Regeringen

Regeringen har en samlingssida för dess arbete med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.