Arbetsdomstolen: Namnbricka med BH-storlek var trakasseri

En butikssäljare anmälde sin arbetsgivare – ett företag som säljer damunderkläder – för att ha beordrat henne att bära en namnbricka med uppgift om hennes BH-storlek. Hon ansåg detta kränkande, och menade att bolaget hade utsatt henne för diskriminering: trakasserier på grund av kön.

Arbetsgivaren argumenterade däremot att namnbrickan var ett arbetsredskap som skulle göra det lättare att få kontakt med kunderna i en specialbutik avsedd för kvinnor. Informationen om BH-storlek användes i säljarbetet och hade inget samband med könstillhörighet. Dessutom kunde säljarna välja fritt om de ville ha med uppgiften om BH-storlek eller inte, hävdade företaget.

Arbetsdomstolen (AD) fann att arbetsgivaren beordrat säljaren att bära namnbrickan med BH-storleken inkluderad. Kravet var inte sakligt motiverat och hon hade utsatts för trakasserier som hade samband med kön. AD dömde företaget att betala säljaren 50 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Läs hela domen här: AD 2013 nr 29