Om oss

Är du chef och akademiker? Välkommen som medlem i Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening. Vi är en snabbt växande förening som riktar sig till dig som är akademiker och chef. Vi kan din profession. 

Svensk Chefsförening har drygt 30 års erfarenhet av chefs- och förhandlingsfrågor, och är chefsföreningen för akademiker. Föreningen är en självständig förening inom Akademikerförbundet SSR med egen styrelse, egna stadgar och ett kansli med egna experter. Alla chefer som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR får automatiskt och kostnadsfritt även medlemskap i Svensk Chefsförening.

Det här tycker vi

Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet men tar tveklöst ställning i frågor som rör medlemmarna. Vi driver på genom förhandlingar, opinionsbildning och annat påverkansarbete för att förbättra villkoren för dig som chef. 

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening tycker att

  • politisk detaljstyrning i välfärdssektorn ska ersättas med större förtroendeutrymme och frihet för cheferna att utöva sitt ledarskap under eget ansvar.
  • personal- och HR-chefer alltid bör ingå i organisationens ledningsgrupp.
  • forskningen inom ledarskap och management ska ha mer resurser och större utrymme i universitetens och högskolornas utbildningar på alla nivåer.
  • chefer ska ha större möjlighet att ta till sig aktuell forskning i chefs- och ledarskapsfrågor.
  • riksdagen ska lagstifta om kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser för att bryta diskriminerande traditionsmönster och få till en förändrad könsfördelning.
  • chefer måste ta större ansvar och få mer utbildning för att uppmärksamma mobbning och stress i arbetslivet, inte minst vad gäller sociala medier och nättrakasserier.
  • chefer måste ta större ansvar och få mer utbildning för att skapa ett inkluderande och normkritiskt arbetsklimat som bejakar mångfald och motverkar diskriminering på grund av kön, sexuell identitet, sexuell läggning, könsidentitetsuttryck, funktionshinder, ålder eller etniskt ursprung.

Funderar du på att bli medlem? Här kan du läsa mer om varför det är en god idé

Hej!

Det är vi som jobbar med chefsfrågor

och vi finns här för dig