Sveriges professionförbund för personalvetare

Personalvetarna är nyckelpersoner inom varje organisation. Vi är professions- och fackförbundet för dig som är utbildad personalvetare eller som arbetar inom HR-området men har en annan samhällsvetenskaplig examen. Vi jobbar för att stärka både yrkesroll och villkor för HR-medarbetare runt om i Sverige.

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för personalvetare. Vi jobbar för att förbättra löne- och anställningsvillkor och för att stärka personalvetarnas professionella utveckling. Bland annat lyfter vi frågor om utbildning, forskning, kompetens, etik, arbetsmiljö, lön och arbetsvillkor.

Personalvetarna arbetar i alla typer av organisationer – i offentlig förvaltning, privat näringsliv och ideella organisationer. Arbetet kan ha en övergripande strategisk inriktning mot att långsiktigt utveckla organisationens verksamhet. Eller en mer konsultativ och operativ inriktning.

Utvecklingsmöjligheter

Vi erbjuder mötesplatser och möjligheter till kompetensutveckling. Förbundet är djupt engagerat i de rena yrkesfrågorna och erbjuder även personlig service och juridisk rådgivning. Vi lägger stor vikt vid att utveckla personalvetarkompetensen och vid att klargöra yrkesrollen. Vi samarbetar med universitet och högskolor, arbetsgivare, olika yrkesföreningar och lokala nätverk, både på regional nivå och rikstäckande.

Håll koll på kalendariet så att du inte missar några nätverksträffar eller kurser.

Förbundet anordnar lokala träffar och kostnadsfria seminarier kring aktuella yrkesfrågor. 

Som personalvetare har du en särskild roll i arbetslivet. Vi gör vårt bästa för att tillgodose dina behov av att utvecklas och växa i din yrkesroll. Som medlem i Akademikerförbundet SSR får du:

 • Råd och stöd av ombudsman på SSR Direkt och/eller Svensk Chefsförening. Som personalvetare och HR-medarbetare har du ofta rollen som arbetsgivarrepresentant. Vi förstår att det är känsligt när du själv behöver råd och stöd som medarbetare i relation till din egen arbetsgivare. Vänd dig direkt till oss på SSR Direkt så hjälper vi dig. Vid behov kan en ombudsman från oss företräda dig även vid lokal förhandling - utan att den lokala föreningen blandas in. 
 • Kostnadsfria seminarier kring aktuella professionsfrågor.
 • Tidningar. Förutom tidningen Akademikern får du kostnadsfritt vår specialtidning Chefstidningen.
 • Samarbeten och medverkan. För att synliggöra professionen ännu mer medverkar vi och pratar om personalvetare i sammanhang där studievägledare eller liknande deltar. 
 • Ett medlemskap genom hela yrkeslivet. När du byter arbetsplats eller befattning följer vi med som ditt stöd i karriären. För dig som är HR-chef ingår medlemskap i Svensk Chefsförening i medlemsavgiften.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Redan medlem? Logga in!

Så här tycker vi

Som akademikerförbund är det en självklarhet för oss att engagera oss i frågor som påverkar våra medlemmars utbildning, profession, ställning och förutsättningar på arbetsmarknaden.

Här är några av de frågor vi driver och bevakar specifikt för personalvetare:

 • Personalvetare ska få en enhetlig examenstitel och tydligare yrkestitlar.
 • Personalvetare ska ha en akademisk examen där arbetsrätt, personalekonomi och ett beteendevetenskapligt ämne ingår.
 • Statliga forskningsresurser för personal- och arbetslivsforskning behöver höjas och öronmärkas.
 • Personalvetare och deras HR-kompetens ska tas tillvara i planering, genomförande och uppföljning av övergripande strategisk verksamhetsutveckling.
 • Ett etiskt förhållningssätt är viktigt i allt personalarbete. Etiska frågeställningar behöver kontinuerligt uppmärksammas.
 • Personalfunktionens chefer ska ingå i ledningsgruppen.

Här får du svaren på HR:s stora framtidsfrågor

Vilken roll får HR när organisationerna förändras? Hur ser dagens organisationer på HR och dess värde, och hur kommer det att se ut i framtiden? I boken ”HR i den nya verkligheten” ger författarna Kjell Lindström och Magnus Dalsvall en del av svaren på HR:s stora framtidsfrågor. Ladda ner eller beställ boken här – kostnadsfritt.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskapet men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig.