Hur vet vi om vi lyckats?

Att utvärdera rekryteringsprocessen och den nyanställde är viktigt för att vara i framkant.

Utvärdera den nyanställde genom chefsutvärdering, och de som slutar för att förstå gemensamma nämnare. Vid utvärderingen av den nyanställde bör en jämföra den faktiska prestationen med önskad framtida prestation (som bestämdes i början av rekryteringsprocessen). Om personen passade för tjänsten – vad var det som bidrog till det och vice versa?

Behöver processen bli mer likabehandlande? 

För att utvärdera rekryteringsprocessen har vi tagit fram förslag på en utvärderingsmall. Ha gärna jämställdhetsplanens mål och åtgärder i åtanke vid utvärderingen av rekryteringsprocessen. Kom även ihåg att det är betydelsefullt att se över hur verksamhetens övergripande likabehandlingsarbete ser ut.

Läs även