Vad kostar det?

Halvtidsanställd, nyexaminerad eller sjukskriven? Se till att du betalar rätt medlemsavgift.

Student: 100 kronor för hela studietiden*.

Ordinarie avgift, gäller dig som arbetar mer än halvtid: 260 kronor i månaden.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Halvtidsarbetande, 50 % eller mindre: 198 kronor i månaden.

Nyexaminerad med anställning, max två år efter avslutad grundutbildning: 135 kronor i månaden.

Doktorand: 146 kronor i månaden.

Föräldraledig, sjukskriven, tjänstledig till exempel för studier i mer än tre månader (anställda): 112 kronor i månaden.

Arbetssökande 100 %, föräldraledig, sjukskriven utan tjänst: 94 kronor i månaden.

Eget företag: 83 kronor i månaden. Observera att serviceavgift för eget företag tillkommer med 380 kronor inkl. moms.

Anställning halvtid eller mindre + eget företag: 198 kronor i månaden. Observera att serviceavgift för eget företag tillkommer med 285 kronor inkl. moms.

Utländsk anställning och arbetar utomlands: 94 kronor i månaden.

Etableringsmedlem: 100 kronor en gång.

Introduktionsmedlem: gäller max två år, 135 kronor i månaden.

Pensionär: 73 kronor i månaden.

Om du är medlem i Akademikernas a-kassa så tillkommer a-kassans avgift.

Inkomstförsäkringen och förbundets medlemstidning Akademikern ingår i medlemsavgiften. Eventuella prenumerationsavgifter på andra tidningar tillkommer. 

Nästa år införs avgift på 35 kronor för pappersfaktura. Det gäller ej studenter, företag och prenumeranter. Du behöver inte betala fakturaavgift om du betalar med autogiro eller e-faktura. 

Fakturor för serviceavgiften och avgiften för fritidshus skickas via Kivra till er som är anslutna.

 

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

 

Meddela oss förändringar så att du får rätt avgift

Meddela alltid Medlemsregistret om ändrade anställningsförhållanden, arbetslöshet, föräldraledighet, sjukskrivning eller andra förändrade omständigheter så att du betalar rätt avgift. Vi får inga sådana uppgifter automatiskt från exempelvis arbetsgivare, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Reducerad avgift ges under en begränsad tid. Du måste själv meddela oss om du fortfarande är berättigad till reducerad avgift efter slutdatumet. Inga avgifter betalas tillbaka retroaktivt.

* Du kan bara vara studentmedlem en gång och gäller om du inte tidigare blivit yrkesverksam medlem i förbundet. Undantag kan medges i vissa fall, kontakta Medlemsservice för mer information.