Engagera dig i studentrådet

Vill du lära dig mer om hur det är att jobba i en medlemsorganisation? Vill du få en inblick i facklig verksamhet? Vill du ha bra erfarenheter för framtiden? Då är studentrådet något för dig!

Kvinna med grön tröja

Studentrådet möts tre gånger per termin för att diskutera och planera arbetet kring student- och högskolefrågor. 

Roligt, utvecklande och merit inför framtiden – därför är Emelie engagerad i studentrådet

Emelie Gavier Widén pluggar till socionom och är vice ordförande i studentrådet och valde att engagera sig för att få en inblick i det fackliga arbetet, men också för att vara med och påverka i de frågor som är viktiga för studenter – och samhället i stort – i en positiv riktning. Men det bästa är ändå att få träffa andra studenter som brinner för samma frågor som en själv, säger Emelie Gavier Widén.

Vi träffas regelbundet för att diskutera och driva frågor som är viktiga för förbundet och för oss som är studenter på högskolor och universitetet. Man utvecklas tillsammans och engageras av varandra samtidigt som man gör roliga saker ihop!

Dessutom tror Emelie Gavier Widén att hon kommer ha stor nytta av sitt engagemang i framtiden – både som person och i yrkeslivet.

Vi lär oss om viktiga samhällsfrågor och fackligt arbete – det kommer jag att kunna använda mig av både karriärmässigt och för att fortsätta driva de frågor som engagerar mig!

Arbetsuppgifter i studentrådet:

  • Driva studentfackliga och högskolepolitiska frågor.
  • Varierande arbete med möjlighet att självständigt utforma det.

Val och sammansättning:

  • Väljs in på årsmötet i Stockholm varje vår.
  • Består av 6–8 förtroendevalda, inklusive ordförande och vice ordförande.
  • Ordförande väljs på årsmötet, vice ordförande väljs internt.
  • Två ledamöter får plats i förbundsstyrelsen tillsammans med studentordförande.

Verksamhetsår och möten:

  • Träffas under sju helger per verksamhetsår.
  • Deltar i Sacos studentråds kongress.
  • Organiserar medlemsmöte och årsmöte.
  • Förbundet täcker alla kostnader för resor, boende och mat.
Bild

Kontakta oss

Har du frågor om den studentpolitiska verksamheten? Kontakta studentrådets styrelse genom att maila studentradet@akademssr.se.

Är du intresserad av att kandidera till styrelsen? Kontakta i så fall valberedningen genom att maila val.studentradet@akademssr.se.