Engagera dig i studentrådet

Vill du lära dig mer om hur det är att jobba i en medlemsorganisation? Vill du få en inblick i facklig verksamhet? Vill du ha bra erfarenheter för framtiden? Då är studentrådet något för dig!

Alla som är studentmedlemmar i Akademikerförbundet SSR kan söka till studentrådet. Som en del av studentrådet ges du möjlighet att driva studentfackliga och högskolepolitiska frågor i olika former. Det krävs ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse och engagemang!

Studentrådets sammanträder tre gånger per termin och planerar arbetet till att mestadels rymmas inom de träffarna. Arbetet är mycket varierande och studentrådet har stor möjlighet att självständigt utforma detta. Bland annat består studentrådets verksamhet av att opinionsbilda via sociala medier, ordna möten med medlemmar samt att påverka inriktningen på såväl det egna förbundet som Saco studentråd.

Studentrådet väljs in på årsmötet i Stockholm varje år under våren. Studentrådet består av 6–8 förtroendevalda varav en ordförande och en vice ordförande. Ordförande väljs på årsmötet och vice ordförande väljs sedan internt. Förutom ordföranden har även två ledamöter en plats i förbundsstyrelsen som är Akademikerförbundet SSR:s högst beslutande organ. Dessa platser tilldelas även internt av studentrådet.

Under ett verksamhetsår träffas studentrådet under sju helger. Utöver dessa helger deltar rådet även i Sacos studentråds kongress samt organiserar ett medlemsmöte och ett årsmöte. Samtliga kostnader för resor, boende och mat står förbundet för. En ombudsman assisterar studentrådet i deras verksamhet och hjälper till att anordna möten.

Bild

Kontakta oss

Har du frågor om den studentpolitiska verksamheten? Kontakta studentrådets styrelse genom att maila studentradet@akademssr.se.

Är du intresserad av att kandidera till styrelsen? Kontakta i så fall valberedningen genom att maila val.studentradet@akademssr.se.