Vad bör du ha i åtanke vid beslutsfattandet?

I denna del i processen handlar det om huruvida den anställande chefen väljer att anställa en av kandidaterna eller inte, och om kandidaten tackar ja eller nej till tjänsten.

Vid beslutsfattande är det den anställande chefen som har yttersta mandatet, och övriga i rekryteringsgruppen fungerar som rådgivare.

Etiskt förhållningssätt vid beslutfattandet

För att ha en god struktur kring det praktiska som omfattas av beslutet är det bra att tänka på att återkoppla till samtliga kandidater, med en motivering beträffande vilka grunder som anställningsbeslutet fattades på. Detta visar på en transparens och att rekryteringsförfarandet har gått lagligt till, samtidigt bidrar det till ökad chans att kandidaten söker igen. Här är det viktigt att samtliga bedömningar och gallringar har motiverats utifrån sakliga grunder, så att risken för att kandidaterna känner sig diskriminerade minskar, och om någon gör det kan arbetsgivaren motivera beslutet.

Att tänka på

Innan arbetsgivaren tar beslut gällande tillsättandet av chefsbefattningar har arbetsgivaren skyldighet att förhandla med kollektivbärande facklig organisation, enligt MBL

Läs även