Fortsättningsutbildning Arbetsmiljö

Den här sidan är till för dig som är antagen på vår fortsättningsutbildning i arbetsmiljö. Du som deltagare ska ha fått en bekräftelse via mail - och på den här sidan hittar du mer information om utbildningen och dess olika steg. Varmt välkommen!

Utbildningen består av totalt 3 steg

 • Steg 1 gör du hemma innan kursstart.
  Hemuppgifterna tar ca 2-4 timmar.
 • Steg 2 i utbildningen är genomförandet av utbildningstillfället.
 • Steg 3 i utbildningen består av tips och länkar från utbildningstillfället och är avslutningen på den här utbildningen. Allt bygger på en process med lärande, aktivt deltagande och medskapande.

För att fortsättningsutbildningen ska ge dig största möjliga nytta är det viktigt att du tar del av och genomför hemuppgifterna. Vi vill att du ska känna dig mer trygg i uppdraget och rollen som skyddsombud efter genomförd kurs.

Du deltar under hela utbildningstillfället. För både din egen och gruppens skull är det inte hållbart om deltagare hoppar ur för något annat möte för att sedan återkomma. Utbildningen är interaktiv och bygger på deltagarnas medverkan. Vi kommer under utbildningstillfället att dela upp deltagare i smågrupper baserat på anmälningslistan.

Om du blir sjuk, har frågor eller något du vill informera om innan utbildningen, hör av dig till kursadministratören. 

Steg 1 - Hemuppgifter inför utbildningstillfället

Hemuppgifterna här nedanför ger dig möjlighet att kunna fördjupa dig lite mer inom valfria områden. Du ges även möjlighet att undersöka och reflektera över hur detta fungerar och genomförs lokalt hemma på din egen arbetsplats, samt hur detta påverkar din roll och uppdrag som skyddsombud. Alla deltagare kommer ges möjlighet att redovisa och diskutera hemuppgifterna med övriga kursdeltagare, så summera dina svar och reflektioner.

Obligatoriskt inför Steg 2, utbildningstillfället:

 1. Se filmen från Arbetsmiljöverket om varför vi ska tillbudsrapportera (5 min)
 2. Se filmen Vad är friskfaktorer? (50 min).
 3. Bekanta dig med verktyget OSA-kollen på Suntarbetsliv.se samt gör aktiviteten som bekantar dig med organisatorisk och social arbetsmiljö (30 min + 15 min).

Om du inte redan lyssnat på poddarna till grundutbildningen, passa på att göra det:

Steg 3 - tips och länkar

Fortsatt kompetensutveckling

 • Podd från Myndigheten för arbetsmiljökunskap Arbetsmiljösnack #5 – Organiseringens betydelse för arbetsmiljön - två forskare berättar om samband mellan organisering av arbete och på vilket sätt det påverkar hälsa och välbefinnande. Men även hur det hänger ihop med en organisations välmående i form av effektivitet och produktivitet.
  Ser du kopplingen till friskfaktorer?

 • Parternas stödteam för samverkan har tagit fram ett nytt stöd när man vill utveckla den lokala samverkansprocessen. Den digitala guiden kan användas från start till slut eller i den del där man befinner sig i processen. Här finns guiden i sin helhet.
  Känner du till hur guiden eller stödteamet skulle kunna hjälpa er att utveckla er samverkan?
   
 • Arbetsmiljöverkets regelförnyelse påverkar din roll som skyddsombud. Se filmen om regelförnyelsen här (10 min).
  Vet du vilka de nya reglerna är och hur de påverkar din roll och arbetsplats?
   
 • Se alla avsnitt i Studio friskfaktor
  Vilken friskfaktor är stark på din arbetsplats?
  Vilken skulle ni kunna jobba med att utveckla och hur?