Svenska chefer dåliga på feedback

Svenska arbetsplatser kännetecknas av hög arbetsglädje, men är sämre på att skapa en prestationskultur. Det visar den årliga enkätundersökningen European Employee Index där 31 000 personer från 28 länder deltagit, varav 5 800 svenskar.

Företaget bakom rapporten har brutit ned begreppet prestationskultur i sex olika dimensioner. Vad gäller värderingar och möjlighet att påverka rankas Sverige högt. Däremot står det sämre till med erkännande och belöning, vilket i första hand beror på bristande uppföljning av dåliga prestationer. Här kommer Sverige på 25:e plats av 28 länder – sex av tio säger att en dålig prestation inte åtgärdas.

Enligt rapporten är det fullt möjligt att förbättra prestationskulturen med bibehållen hög arbetsglädje. Ett sätt är att cheferna anstränger sig för att ge saklig och konstruktiv feedback, något som medarbetare i samtliga länder – men särskilt svenskar – anser att arbetsledarna är dåliga på. Kopplat till detta är vikten av tydliga förväntningar.

Undersökningen visar att kvinnliga chefer är bättre än män på att ge feedback. Kvinnliga ledare rankades också högre överlag.