Larmet går

Det är Adams första dag på nya jobbet. Kollegan Marielle tar med honom på en introduktionsrunda på kontoret. Plötsligt ljuder ett ilsket larm.

Det måste vara tydligt vem i organisationen som har arbetsgivaransvaret. Arbetsmiljöansvaret kan delegeras från högsta ledning till annan chefsnivå, men ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan dock inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter som rör arbetsmiljön. Var noga med delegationsordningen så att det inte uppstår missförstånd. Delegationsordningen bör vara skriftlig. För dig som har arbetsmiljöansvaret på delegation innebär det att du är arbetsgivarens ställföreträdare inom din verksamhet. Du ska ha tillräcklig kunskap samt mandat och befogenheter att kunna fullgöra ditt uppdrag.

Innan larmet går

  • Det är arbetsgivaren som ska se till att det finns larm då det krävs för säkerheten. Som arbetsmiljlöansvarig chef har du ett ansvar att se till att detta fungerar.
  • Det ska finnas rutiner för vem som ska ta emot larmet och vilka åtgärder som ska sättas in. Finns inga rutiner är det ditt ansvar om chef att upprätta både rutiner och handlingsplaner. Du ska också informera arbetsgruppen om vilka rutiner som finns och hur de ska agera. Alla medarbetare har ett ansvar att följa gällande rutiner.
  • Arbetsgivaren ska se till att övning av säkerhetsrutiner vid larm görs regelbundet. Ta upp detta i ledningsgrupp eller med högsta ledningen om du upplever att detta inte görs.

Efter att larmet gått

  • Du som är chef ska skyndsamt informera arbetsgruppen om varför larmet gick. Detta för att undvika att rykten sprids.
  • Som chef ska du också skapa en handlingsplan för att undvika att samma situation uppstår igen.
  • Det är också viktigt att både ledningsgruppen och personalgruppen diskuterar om det nuvarande larmsystemet är anpassat efter arbetsgruppens behov. Om inte så är det ditt ansvar att åtgärda detta.

Vad gäller vid hot och våld på jobbet?

Vem ansvarar egentligen för vad? Vad ska du som är chef eller medarbetare göra om en hot- eller våldssituation uppstår på din arbetsplats? Hur kan man motverka att situationer uppstår? Här har vi samlat information om vad som gäller, checklistor och goda råd, både för chefer, medarbetare och skyddsombud.

Upplever du brister på din egen arbetsplats?

  • Börja med att ta upp frågan med dina chefskollegor och din egen chef.
  • Diskutera gärna frågan i ledningsgruppen.
  • Det är arbetsgivaren som har ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen. Som chef måste du veta vem som har arbetsmiljöansvaret och vilka rutiner som gäller.
  • Du är alltid välkommen att kontakta Chef Direkt på 08-617 44 00 eller chefdirekt@akademssr.se.

Se de andra filmerna om hot och våld