Därför behöver även chefer ett fackförbund

Just nu är det många organisationer, företag och inte minst ledare som prövas hårt. Som chef i blickfånget är det nu extra viktigt att känna att stöd finns inom räckhåll. Det stödet finns i medlemskapet i Svensk Chefsförening.

Martin Runefelt och Inga-Lill Hultin

​Chefer behöver kompetens- och ledarutvecklingsprogram och rådgivning, men också facklig trygghet. Och även chefer behöver veta att det alltid finns någon som kan backa upp när det blåser hårt. Det är precis vad Svensk Chefsförening, en del av Akademikerförbundet SSR, erbjuder.

– Det är viktigt att det finns en part som jobbar för chefers förutsättningar för att lyckas, säger Martin Runefelt, som arbetar med ledarskap och chefsförsörjning inom HR på Försäkringskassan.

Martin Runefelt blev tidigt medlem i Akademikerförbundet SSR och efter några år som chef gick han med i Svensk Chefsförening. Samma väg tog Inga-Lill Hultin, i dag administrativ chef på Trafikkontoret i Stockholm.

– Jag skulle vilja sammanfatta mitt medlemskap med tre ord: trygghet, tillit och utveckling, säger hon.

Tryggt och kunnigt chefsfackligt stöd

Som medlem i Svensk Chefsförening får du särskilt stöd i frågor om arbetsrätt, lön och chefsrollen. Man har alltid tillgång till särskilda chefsförhandlare som har egen chefserfarenhet.

– Rätt chefslöner är en jätteviktig fråga. Om man räknar den övertid som chefer arbetar utan att få ersättning så har cheferna ofta lägre lön och sämre villkor än andra arbetstagare, säger Inga-Lill Hultin och fortsätter:

– För mig är det viktigt att känna trygghet och därför är det skönt att ha en chefsförhandlare som kan företräda mig. Dessutom känns det väldigt tryggt, inte minst i dessa tider, att ha förbundets inkomstförsäkring.

Martin Runefelt har använt förbundets chefsförhandlare vid ett par tillfällen, exempelvis när han har suttit som spindeln i nätet under stora organisationsförändringar.

– När det är saker som tar lång tid och påverkar många människor är det skönt att ha det där extra stödet, utöver det stöd man som chef kan få av specialisterna på HR-avdelningen. Vad har jag rätt att göra? Hur bör jag agera? Det är sådana frågor jag har ställt, säger han.

Professionsförbund som driver viktiga frågor

Svensk Chefsförening har fokus på både fackliga frågor och professionsperspektiv.

– Det betyder att jag utöver fackligt stöd också har ett förbund som driver frågor om förutsättningar för min profession och ger mig stöd som chef. För mig är de etiska frågorna viktiga, vilket också Svensk Chefsförening har i fokus, säger Inga-Lill Hultin.

– Svensk Chefsförening har jobbat mycket med frågor som rör chefers förutsättningar. Det handlar bland annat om antalet medarbetare, rätt balans mellan ansvar och mandat och antalet arbetsuppgifter kontra administrativt stöd, säger Martin Runefelt och fortsätter:

– Det är viktigt att de här frågorna lyfts, för mig är det avgörande för mina förutsättningar att vara en bra chef.

Utbildningar, seminarier och nätverkande

Som chef blir man aldrig fullärd, menar Inga-Lill Hultin, som därför vill lyfta fram alla de utbildningar, seminarier och nätverksträffar som arrangeras i Svensk Chefsförenings regi.

– För mig är det ett viktigt inslag för ökad utveckling, ökat lärande och trygghet i mitt chefs- och ledarskap. Jag har också varit mentor inom ramen för det mentor- och adeptprogram som Svensk Chefsförening startade 2018. Otroligt inspirerande, energigivande, utvecklande och lärorikt, säger hon.

Även Martin Runefelt utnyttjar möjligheterna som ges medlemmarna.

– Jag deltar regelbundet på chefsfredagarna. Det är hög kvalitet både på föreläsare och innehåll. Under pandemin har alla aktiviteter hållits digitalt och det gör ju att fler har haft möjlighet att vara med. Att få ny inspiration från forskare, författare och andra chefer är viktigt. Vi har trots allt samma problem att brottas med.

Nyfiken? Läs mer här!

Fakta: Facket för dig som är chef

Svensk Chefsförening är föreningen för chefer inom Akademikerförbundet SSR. Föreningen driver frågor som är viktiga för dig som chef, med koppling till din profession och utbildning. Som medlem får du tillgång till föreningens chefsförhandlare, som alla har egen chefserfarenhet. Som chef får du många fördelar när du blir medlem i Svensk Chefsförening, bland annat:

  • Inkomstförsäkring

  • Förhandlings- och rättshjälp

  • Utvecklings-, karriär- och omställningsstöd

  • Chefsutbildningar och nätverk

92 % av medlemmarna rekommenderar oss

Källa: Novus 2021

Ladda ner vår handbok i lönesättning

Vilken roll har du som chef i lönesättningen, och hur sätter du en bra lön?

I vår handbok Chefen och lönerna får du handfasta råd. Ladda ner eller beställ den här utan kostnad.