Det behövs satsningar även till socialtjänsten för att motverka våld i nära relationer

I en undersökning som Akademikerförbundet SSR skickat ut till socialsekreterare i Stockholms stad, framgår det att hela 97 procent befarar att våld i nära relationer kommer öka. För att möta detta har regeringen beslutat att fördela 100 miljoner till ideella organisationer som arbetar med frågan. Det räcker dock inte – det behövs parallella satsningar både till civilsamhället och socialtjänsten för att motverka våld i nära relationer. 

Heike Erkers. Foto: Magnus Länje

Regeringen har beslutat att fördela 100 miljoner kronor till tjej- och kvinnojourer i syfte att fånga upp hedersvåld, psykiska ohälsa och våld i hemmet. Socialstyrelsen ska fördela pengarna till ideella organisationer. Att frågan är angelägen är det ingen tvekan om.

– När skolan inte är en given skyddsfaktor, när familjer sätts under ekonomisk press och tvingas till isolering, finns risker att kvinnor och barn blir extra utsatta. Grundläggande sociala problem kommer att förstärkas som de ofta gör under pressade livsvillkor, säger Heike Erkers, förbundsordförande på Akademikerförbundet SSR.

I en ny undersökning bland Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i Stockholms stad, säger 97 procent av socialsekreterarna att de befarar att våld i nära relationer kommer att öka. Så även missbruket och den psykiska ohälsan. Kunskapen om vad som händer i familjer när livssituationer förändras är stor hos socialsekreterarkåren, och det finns en stor oro vad följderna av Covid-19 blir.

– Vi behöver stärka civilsamhället i arbetet kring våld mot kvinnor och barn, men vi behöver också stärka socialtjänsten, säger Heike Erkers. 

Det går inte att bortse ifrån att socialtjänsten har huvudansvaret för brottsoffer, kvinnors utsatthet och barn som far illa. Det är en lagstadgad skyldighet. Därför går det inte att bara satsa på ideella organisationer, socialtjänsten måste få utökade möjligheter att arbeta stödjande, skyddande och kunna erbjuda rätt insatser.