Sveriges professions- och fackförbund för personalvetare

Kollegor.

Personalvetarna är nyckelpersoner inom varje organisation. Vi är professions- och fackförbundet för dig som är utbildad personalvetare eller som arbetar inom HR-området men har en annan samhällsvetenskaplig examen. Vi jobbar för att stärka både yrkesroll och villkor för HR-medarbetare runt om i Sverige.

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för personalvetare. Vi jobbar för att förbättra löne- och anställningsvillkor och för att stärka personalvetarnas professionella utveckling. Bland annat lyfter vi frågor om utbildning, forskning, kompetens, etik, arbetsmiljö, lön och arbetsvillkor.

Personalvetarna arbetar i alla typer av organisationer – i offentlig förvaltning, privat näringsliv och ideella organisationer. Arbetet kan ha en övergripande strategisk inriktning mot att långsiktigt utveckla organisationens verksamhet. Eller en mer konsultativ och operativ inriktning.

Utvecklingsmöjligheter

Vi erbjuder mötesplatser och möjligheter till kompetensutveckling. Förbundet är djupt engagerat i de rena yrkesfrågorna och erbjuder även personlig service och juridisk rådgivning. Vi lägger stor vikt vid att utveckla personalvetarkompetensen och vid att klargöra yrkesrollen. Vi samarbetar med universitet och högskolor, arbetsgivare, olika yrkesföreningar och lokala nätverk, både på regional nivå och rikstäckande.

Håll koll på kalendariet så att du inte missar några nätverksträffar eller kurser.

Förbundet anordnar lokala träffar och kostnadsfria seminarier kring aktuella yrkesfrågor. 

Som personalvetare har du en särskild roll i arbetslivet. Vi gör vårt bästa för att tillgodose dina behov av att utvecklas och växa i din yrkesroll. Som medlem i Akademikerförbundet SSR får du:

 • Råd och stöd av ombudsman på SSR Direkt och/eller Svensk Chefsförening. Som personalvetare och HR-medarbetare har du ofta rollen som arbetsgivarrepresentant. Vi förstår att det är känsligt när du själv behöver råd och stöd som medarbetare i relation till din egen arbetsgivare. Vänd dig direkt till oss på SSR Direkt så hjälper vi dig. Vid behov kan en ombudsman från oss företräda dig även vid lokal förhandling - utan att den lokala föreningen blandas in. 
 • HR-nyheter och trender. Logga in på hemsidan och uppdatera din mailadress så att du får ta del av ditt nyhetsbrev inom HR. Följ oss på Facebook för att få notiser om relevanta nyheter och bloggar. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år.
 • Magnus Söderström-priset är Sveriges främsta HR-utmärkelse. Det delas ut av Akademikerförbundet SSR, Växjö kommun och Linnéuniversitetet. 
 • Kostnadsfria seminarier kring aktuella professionsfrågor.
 • Tidningar. Förutom tidningen Akademikern får du kostnadsfritt vår specialtidning Chefstidningen.
 • Samarbeten och medverkan. För att synliggöra professionen ännu mer medverkar vi och pratar om personalvetare i sammanhang där studievägledare eller liknande deltar. 
 • Ett medlemskap genom hela yrkeslivet. När du byter arbetsplats eller befattning följer vi med som ditt stöd i karriären. För dig som är HR-chef ingår medlemskap i Svensk Chefsförening i medlemsavgiften.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Redan medlem? Logga in!

Så här tycker vi

Som akademikerförbund är det en självklarhet för oss att engagera oss i frågor som påverkar våra medlemmars utbildning, profession, ställning och förutsättningar på arbetsmarknaden.

Här är några av de frågor vi driver och bevakar specifikt för personalvetare:

 • Personalvetare ska få en enhetlig examenstitel och tydligare yrkestitlar.
 • Personalvetare ska ha en akademisk examen där arbetsrätt, personalekonomi och ett beteendevetenskapligt ämne ingår.
 • Statliga forskningsresurser för personal- och arbetslivsforskning behöver höjas och öronmärkas.
 • Personalvetare och deras HR-kompetens ska tas tillvara i planering, genomförande och uppföljning av övergripande strategisk verksamhetsutveckling.
 • Ett etiskt förhållningssätt är viktigt i allt personalarbete. Etiska frågeställningar behöver kontinuerligt uppmärksammas.
 • Personalfunktionens chefer ska ingå i ledningsgruppen.

Här får du svaren på HR:s stora framtidsfrågor

Thumbnail

Vilken roll får HR när organisationerna förändras? Hur ser dagens organisationer på HR och dess värde, och hur kommer det att se ut i framtiden? I boken ”HR i den nya verkligheten” ger författarna Kjell Lindström och Magnus Dalsvall en del av svaren på HR:s stora framtidsfrågor. Ladda ner eller beställ boken här – kostnadsfritt.

Här får du svaren på HR:s stora framtidsfrågor

Vilken roll får HR när organisationerna förändras? Hur ser dagens organisationer på HR och dess värde, och hur kommer det att se ut i framtiden? I boken ”HR i den nya verkligheten” ger författarna Kjell Lindström och Magnus Dalsvall en del av svaren på HR:s stora framtidsfrågor. Ladda ner eller beställ boken här – kostnadsfritt.

I och med din beställning kommer vi behandla dina personuppgifter. Vi kan också komma att kontakta dig med information och erbjudande om medlemskap.

Har du lagom lön? Jämför själv.

Om du har koll på löneläget så har du en starkare position vid löneförhandlingen.

Här kan du enkelt jämföra din lön – och få bra tips på hur du höjer den.

Har du lagom lön? Jämför själv.

Om du har koll på löneläget så har du en starkare position vid löneförhandlingen.

Här kan du enkelt jämföra din lön – och få bra tips på hur du höjer den.

Rekrytera rättvist

Vi har satt ihop en omfattande guide för att hjälpa dig rekrytera på ett rättvisare sätt.

Du kan läsa om likabehandling, juridiska case och riktlinjer att följa i det praktiska arbetet.

Rekrytera rättvist

Vi har satt ihop en omfattande guide för att hjälpa dig rekrytera på ett rättvisare sätt.

Du kan läsa om likabehandling, juridiska case och riktlinjer att följa i det praktiska arbetet.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Grupp med glada människor

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Läs även

Appen HR i praktiken

Den här appen är till för dig som arbetar med HR och praktiskt ska rekrytera, utveckla och avsluta medarbetare.

Läs mer

Etik för personalvetare

Ett etiskt förhållningssätt är av största vikt i allt personalarbete. Vår etik för personalvetare hjälper dig navigera utmanande situationer på jobbet.

Läs mer

Speciellt för dig inom HR

Du som jobbar inom HR får ta del av erbjudanden och tjänster speciellt anpassade efter dina behov. Hos oss kan du få råd och stöd av ombudsmän som har egen erfarenhet av att arbeta med HR-frågor, vår tidning "Chefstidningen" och kostnadsfria seminarier om professionsfrågor. 

Läs mer

Arbeta och leva utomlands

All information du behöver för att arbeta och leva utomlands finns nu samlad på ett ställe.

Läs mer