Arbetsrätt för chefer

Symbol för lag och rätt på en husfasad.

Som chef hamnar du ofta i situationer som är reglerade i den arbetsrättsliga lagstiftningen och i kollektivavtal. För att hjälpa dig inför dessa situationer, har vi samlat nyttig information till dig som är chef. 

Den svenska arbetsrätten består av flera olika källor som i sin tur styr arbetsmarknadens funktioner. Det är lagar, förordningar, föreskrifter, kollektivavtal, individuella anställningsavtal, rättspraxis, sedvänja, god sed på arbetsmarknaden och företagens och organisationernas policy och regler.

Som chef med ansvar för underställd personal möter du ofta i ditt arbete situationer som är reglerade i den arbetsrättsliga lagstiftningen och i kollektivavtal. Stora delar av den svenska arbetsmarknaden regleras av kollektivavtal som tecknas mellan fackliga organisationer och arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer.

De arbetsrättliga lagarna, kollektivavtalet och det individuella anställningsavtalet utgör grunden i arbetsrätten. Kollektivavtal kan ersätta och komplettera lagen. Även om det finns specialister på arbetsrättsliga frågor i företaget, förvaltningen eller myndigheten är det viktigt för en chef att ha grundläggande kunskaper om det regelsystem som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Här följer en genomgång av de viktigaste lagarna. Länkar hänvisar också till Svensk Författningssamling och den fullständiga lagtexten.

Som medlem i Svensk Chefsförening har du naturligtvis alltid möjlighet att få allmän rådgivning i arbetsrättsliga frågor och tips och råd om hur du kan agera och fördjupa dina kunskaper.

Våra chefsförhandlare nås via chef@akademssr.se eller 08-617 44 00.