Det prestigelösa ledarskapet - en av Sveriges främsta konkurrensfördelar

Den svenska chefskulturen kännetecknas av ett prestigelöst och ohierarkiskt ledarskap som gör att medarbetarna känner sig sedda och att deras insikter tas tillvara. Det menar Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg som inte drar sig för att kalla chefskulturen för en av våra främsta konkurrensfördelar.

Historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg är författare till rapporten Cheferna – en svensk kulturtillgång. På en föreläsning på Saco igår presenterade han sin bok och sina teorier.

I föreläsningen, som kan avnjutas i efterhand på Saco play, pekar han ut huvuddragen i den svenska chefskulturens historia från Johannes Rudbecks och Axel Oxenstiernas dagar fram till idag. Den gemensamma nämnare Wetterberg hittar när han sveper genom århundradena av svensk historia är en blandning av antihierarkiska organisationer, auktoritetsifrågasättande undersåtar och en relativt fri och självständig bondeklass som inte lät sig kuvas av livegenskap som i övriga Europa (Schweiz undantaget) och som aldrig tappade sin representation i landets lagstiftande församling.

Bristen på respekt för överheten är det som så småningom gör att vi idag har det här prestigelösa ledarskapet, säger Wetterberg när han lägger ihop de historiska pusselbitarna.

Gunnar Wetterbergs råd till chefer är att slå vakt om den goda svenska chefskulturen och dess lyhördhet.

”Om chefer klarar av att lyssna och ta till sig sina medarbetares påpekanden, oavsett deras position i hierarkin, då har verksamheten bäst förutsättningar att utvecklas och komma vidare”, skriver han i Expressen.