Forskare och praktiker utvecklar offentlig verksamhet

Det är skillnad på villkoren för chefskapet i offentlig sektor jämfört med andra sektorer. I projektet Chefios tar man fram kunskap och metoder för chefs- och organisationsutveckling i offentlig sektor. I en chefsgrupp som kan betraktas som ”gynnad” återfinns män över 55 år, ofta inom teknisk förvaltning.

Forskningsprojektet är främst inriktat på de organisatoriska förutsättningarna att verka som chef i förvaltningar som riktar sig mot skola och vård och omsorg samt tekniska förvaltningar. Ett trettiotal kommunala förvaltningar och kommunala bolag från Västsverige har deltagit i projektet.

I ett första steg har förutsättningarna för chefskapet kartlagts, till exempel stödet från närmaste chef, antalet medarbetare eller brukare och vad chefen förväntas göra. Det visar bland annat att till den chefsgrupp som kan betraktas som ”gynnad” återfinns män över 55 år, ofta inom teknisk förvaltning, medan de chefer som kan betraktas som ”utsatta” ofta är yngre och upplever sig ha problem med sina brukare.

I ett andra steg av projektet har de kommunala förvaltningarna drivit olika typer av utvecklingsarbeten för att förbättra förutsättningarna att vara chef. I det skedet har forskarna följt och stöttat arbetet, men inte kommit med synpunkter eller råd om vad förvaltningarna ska göra. I projektets tredje steg jämför forskarna förutsättningarna med hur de såg ut när projektet startade och återkopplar resultatet till förvaltningarna.

Forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios (chefskap, hälsa, effektivitet och förutsättningar i offentlig sektor) drivs av Göteborgs universitet, har pågått sedan 2008 och avslutas under 2014. Projektet leds av Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Se en föreläsning om Chefios av Annika Härenstam på Youtube.