Ny undersökning: Handlar chefskapet om makt eller vanmakt?

Pressmeddelande 2011-06-15

Sätter ansträngd arbetsmiljö och otillräckliga befogenheter käppar i hjulet för ett effektivt ledarskap?

Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut för dagens chefer? Svensk Chefsförening presenterar i dag en ny undersökning bland chefsmedlemmarna. Novus Opinion har under maj månad intervjuat chefer anställda i offentlig och privat verksamhet.

I undersökningen säger 85 procent av cheferna att de arbetar övertid varje vecka. De högsta cheferna och de anställda i privat verksamhet arbetar oftare övertid. Undersökningen visar att man har svårt att koppla av och att cheferna känner sig ofta stressade.

75 procent av de tillfrågade cheferna arbetar fast de är sjuka antingen på arbetsplatsen eller hemifrån. Lika stor del, 74 procent är tillgängliga på telefon och eller via e-post under sin semester och totalt anger 20 procent av cheferna att de inte får den vila de anser sig behöva.

– Arbetsmiljön, arbetssituationen för dagens chefer är tuff. Det är viktigt att även chefen får den vila och den återhämtning som är förutsättningen för ett ansvarsfullt arbete. Detta är extra viktigt för chefer som i sin tur har stort ansvar för anställd personal, säger Dolores Kandelin Mogard, kanslichef på Svensk Chefsförening.

21 procent svarar att de inte har ansvar för lönesättningen och 33 procent att de inte har tillräckliga mandat för lönesättningen. Bland de privatanställda cheferna är det hela 30 procent som inte har ansvar för lönesättning.

– En förvånade och allvarlig siffra när många av våra kollektivavtal, förutsätter att lönesättningen sker i lönesamtal mellan anställd och chef, säger Dolores Kandelin Mogard.

– Vi ser med oro på framtiden för våra chefsmedlemmar i offentlig och privat verksamhet. 67 procent har någon gång under de senaste åren funderat på att byta jobb. För att lyckas som chef och hålla långsiktigt är det viktigt att man har rätt verktyg och resurser till sitt förfogande. Lika viktigt är att man har lön och rimliga anställningsvillkor som motsvarar insatsen som chef, fortsätter Dolores Kandelin Mogard.

SKL uppger i en ny rapport att nästan 40 procent av cheferna i kommunerna och landstingen kommer att gå i pension under den närmaste tioårsperioden.

– Situationen är allvarlig när så många chefer funderar på att lämna chefskapet samtidigt som kommuner och landsting har enormt stort rekryteringsbehov. För att få en nödvändig chefsförsörjning krävs att villkoren för cheferna förbättras, avslutar Dolores Kandelin Mogard.

Svensk Chefsförening är Akademikerförbundet SSR s chefsverksamhet.

Mer information fås av Svensk Chefsförenings kanslichef Dolores Kandelin Mogard på telefon 0708-17 44 43.